„Третата целева група са българите, живеещи в малки населени места с висока безработица, които са недоволни от ниските си доходи и са загубили надежди за успех. Те могат да се възползват от предложението да дойдат да живеят и работят в Русе. Това е много трудно и скъпо за едно семейство – 300 лева за път, 300 лева капаро за квартира, 300 лева комисиона за агенцията, 200 лева докато почне работа и 500 до първа заплата и т.н. Общата сума за преместване в друг град е поне 1600 лева, това кара хората да емигрират и да берат ягоди, тъй като плащат само един билет от 200 лева.“