Зам.-кметът Илиева: „ГЕРБ са взели политическото решение за КТМ“

Управленският екип на бившия кмет Пламен Стоилов е решил да промени статута на площадката на КТМ в чисто производствена зона, казват от Общината по повод скандала с новия Общ устройствен план

Ново 10. След като не мина лъжата на общинарите от администрацията на Пенчо Милков, че статутът на спорната площадка на бившия Комбинат за тежко машиностроене /КТМ/ досега е бил „чисто производствена зона“ и нищо не се променяло с новия Общ устройствен план – сега се появи нова версия. Вероятно, по-правдоподобна. Остава въпросът защо до този момент от БСП пазиха гърба на ГЕРБ по горещата тема? „ФРОНТАЛНО“ разговаря със заместник-кмета на Общината Магдалина Илиева по време на разгорещена дискусия във фейсбук групата „Обществен съвет Русе“.

– Госпожо Илиева, кой и кога е предложил да се смени статута на производствената зона в бившия КТМ от „предимно производствена“ в „чисто производствена“? Настоявам за имена.

– Смяната е станала в средата на 2019 г., когато е бил приет предварителният проект на Общия устройствен план на Община Русе. Неговото приемане е станало от Експертния съвет с председател арх. Живка Бучуковска.

– Архитект Бучуковска лично ли е взела решението да промяна на статута на КТМ в новия Общ устройствен план?

– Не, главният архитект на Общината е бил само председател на Експертния съвет.

– Тоест, експертният съвет е взел решението да промени площадката на КТМ от предимно производствена в чисто производствена зона, това ли имате предвид?

– Това е било управленското решение на предния екип на Община Русе, проектантът го е реализирал в проекта, Експертният съвет го е приел съгласно ЗУТ /Закон за устройство на територията/, а Общинският съвет предстои да го утвърди с решение.

– Искате да кажете, че цялата отговорност за това решение за промяна на статута на зоната в бившия КТМ е на ГЕРБ. Но тогава защо сегашният екип на Пенчо Милков и БСП продължава същата политика и настоява промяната да бъде гласувана от Общинския съвет, така както е било решено от ГЕРБ в предния мандат?

– Напротив.

– Разбира се. За разлика от ГЕРБ, които са решили площадката на КТМ да стане изцяло „чисто производствена зона“, вие настоявате все пак да има един буфер, който да остане „предимно производствена зона“. Нали не си вярвате, че този буфер от около 400 метра ще бъде достатъчен, за да спре химическите обгазявания на град Мартен от замъсителите в КТМ?

– ГЕРБ се опитват да прехвърлят на друг решения, които са взели през 2019 г. Използват ви, съжалявам.

– Не ми отговорихте на първоначално зададения въпрос за имената на хората, взели това решение през 2019 г. Не вярвам в Общината да нямате документ, където те са се подписали. Нали претендирате за прозрачност в управлението? Извадете го този документ и го покажете, за да спрат спекулациите. Иначе, ще си помисля, че и вас ви „използват“.

– А аз настоявам да ми отговорите на въпроса: къде бяхте вие през 2019 г. и защо не зададохте тези въпроси, когато е било общественото обсъждане?

– Съжалявам, но вие сте на поста на заместник-кмет, не за да задавате въпроси, а за да отговаряте на въпроси. Самият факт, че на ясно зададен въпрос увъртате и се чудите как да избягате от отговора, ми дава повод да извадя заключение, че и вие сте вътре в тази схема.

– Вече ви казах. Експертният съвет, с председател арх. Бучуковска – съставен от 30 души, включително представители на РИОСВ, експлоатационни дружества и т.н. – е приел решението за новия Общ устройствен план на Община Русе.


Разговора води Радко ДИМИТРОВ.


С това импровизирано интервю със заместник-кмета на Община Русе Магдалина Илиева не целим „да наливаме масло в огъня“ на долната борба, която водят основните политически сили в Общинския съвет – всяка от тях, дърпаща чергата към собствените си интереси. Настояваме за чуваемост и за точни и честни отговори на поставените от гражданите въпроси по този проблем от голям обществен интерес.

Задължение на администрацията е да предостави на гражданите в удобен формат документацията по този случай и да преведе на разбираем език сложната терминология. Вместо това, заместник-кметът Илиева си позволи да праща задаващите въпроси граждани при архитекти и други специалисти за разяснение. Това е недопустимо държание.

Поредният протест на жителите на Мартен и Русе, е тази сряда, 4 ноември, от 17:30 ч. Нека общинските съветници да се запознаят добре с всички искания на протестиращите и да излязят с максимално ясна позиция по казуса с площадката на КТМ при гласуването на новия Общ устройствен план на Община Русе. Основният въпрос е защо досегашната „предимно производствена зона“ на цялата площадката на КТМ става „чисто производствена зона“ (с или без буферна зона). Този въпрос изисква еднозначен отговор от всяка една от групите в Общинския съвет преди гласуването.

Напишете коментар