Митко Кунчев: „Участието на „Демократична България“ в коалиция с ГЕРБ или БСП е невъзможно“

„Ще предложим законопроекти, които гарантират модернизацията на страната и ще търсим подкрепа за приемането им. Министерските постове не са наш приоритет. Можем да бъдем и силна опозиция“, казва в специално интервю за „ФРОНТАЛНО“ водачът на листата на „Демократична България“ в 19-и МИР-Русе

Бившият дългогодишен директор на Математическа гимназия „Баба Тонка“ Митко Кунчев е водачът на листата на коалицията „Демократична България“ за предстоящите парламентарни избори на 4 април в 19-и многомандатен избирателен район – Русе. Той е безпартиен, но е предложен от партията на Христо Иванов „Да, България“. За участието си в политиката Кунчев казва: „Надявам се, че давам добър пример на бившите и сегашни ученици от МГ „Баба Тонка“ как да отстояват убежденията си.“

Съвсем разбираемо, експертизата на Митко Кунчев е в системата на средното образование и той отделя много внимание на проблемите в тази сфера по време на кампанията. „ФРОНТАЛНО“ го потърси с въпроси нарочно извън тази тема. Искахме да видим как кандидатът за народен представител „плува извън свои води“. Поговорихме си за местните проблеми, по общи политически въпроси и по отделни приоритети в програмата на „Демократична България“, които смятаме, че са особено важни за обществения интерес.

Важно е да уточним в началото, че това интервю НЕ Е платена публикация и няма нищо общо с предизборния щаб на „Демократична България“. Това е безплатна форма за участие в съответствие с редакционната политика на „ФРОНТАЛНО“ и с декларацията на издателя на сайта за парламентарните избори. Митко Кунчев се съгласи да говори пред нас с уговорката, че по всички въпроси ще изрази лично мнение, без да обвързва с дадените отговори политическата сила, на която е кандидат.

– Как така се оказахте водач на листата на „Демократична България“ в Русе, след като 30 години досега без изключения в т.нар. „градска десница“ за избори винаги бяха „спускани“ само водачи от София?

– Във всяка коалиция подреждането на имената в листите е следствие от преговори и дискусии. На базата на резултатите от местните избори през 2019 г. русенската организация на „Да България“ отстояваше предложението аз да водя листата. Според мен русенци не се въодушевяват от идеята другоселец да води листа. На този факт се радват тесен кръг хора около партийните ръководства.

– Знаем, че не сте партиен член, но все пак вече сте политик. Къде се намира Митко Кунчев на политическата координатна система, когато стане дума за идеологии?

– Отговорът на този въпрос не може да бъда кратък. Аз вярвам в науката, прагматизма, баланса между личните и обществените интереси и хармонията с природата. За да бъде разбрана позицията ми по оста „ляво-дясно“, ще дам няколко примера от сферата на образовнието.

Съществува централизиран държавен план-прием и министърът спуска прогнозни целеви стойности на всяко регионално управление на образованието /РУО/, които трябва да се спазят. Тази практика трябва да се премахне. По-малко държава и повече права на отделния ученик, на училищата и на местното самоуправление. Съществуват различни варианти на учебни планове и училищата избират тези, които съответстват на профила им. Всъщност, ученикът трябва да може да си избере предмети, които да изучава на съответното равнище и така да си състави индивидуален учебен план (този вариант се използва в средните училища в Англия). Така ще има по-малко държава и повече възможности за избор на личността.

Ролята на държавата е да събира честно данъците и да разпределя справедливо ресурсите, като изисква от всеки, който харчи пари на данъкоплатците, да го прави по оптимален начин. Изискванията към ръководителите на организации са ясно посочени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Оттук следва, че Регионалните управления на образованието са излишни структури и трябва да бъдат закрити, за сметка на подобряване работата на Националния инспекторат по образованието. Обективното инспектиране на училищата (образователният одит) ще даде необходимата увереност, че образованието правилно използва предоставения ресурс и ще подобри резултатите.

– В предизборната си кампания вече застъпихте идеята за децентрализацията в образованието. Ако разширим тази идея и излезем извън рамките на конкретната сфера, готова ли е България за по-мащабна децентрализация на управлението като цяло?

– Кратък отговор – не. Мащабната децентрализация означава намаляване властта на центъра, на партийните централи в София. Те не са готови да споделят водещата си роля, още повече, че децентрализацията се доближава и до идеята за пряка демокрация. Аз подкрепям идеята за облекчаване на възможностите за провеждане на референдуми по важни за хората проблеми. За съжаление партиите нямат демократични устави и така авторитарното управление се проектира върху цялата страна. Ако ГЕРБ бяха демократична организация, отдавна щяха да сменят лидера си Борисов, който очевидно е силно компрометиран.

– Лустрация и декомунизация – има ли неизвестни в тази задача и какво е решението й според Вас?

– Не вярвам, че с приемането на закон за лустрацията ще се реши някакъв проблем. Преди време, с поправка в закона за образованието, беше предвиден тригодишен срок за подмяна на всички директори на училища, назначени преди 1990 г. През 1998 г бяха проведени конкурси за директори на всички училища, които нямаха нови директори. Така без да се говори за лустрация беше организирана смяна на кадрите.

В наши дни, под лустрация разбирам недопускане до висши държавни длъжности на хора със съмнително минало: свързани с върхушката на БКП, сътрудничили на Държавна сигурност, участвали в разграбването на държавата, свързани със съмнителни групировки (СИК, ВИС и други подобни), лакеи на чужди държави и др. В този контекст Бойко Борисов не би имал право да е министър-председател. Ефектът на лустрация може да се постигне лесно, като в уставите на всички партии бъдат залегнати подобни клаузи. Важно е и хората по време на избори да се интересуват от отношението на кандидатите към проблема и да внимават, когато гласуват.

– Често се казва, че нашите депутати, независимо от коя политическа сила са избрани, трябва да създадат силно русенско лоби в Парламента, за да отстояват интересите на града. Доколко е сериозна тези постановка – решаването на конкретни местни проблеми чрез националната политика?

– Лобирането за Русе е важна задача на всеки депутат, който се е родил, живял и работил в Русе. Очевидно това не важи за всички избрани в многомандатен избирателен район (МИР) № 19 – Русе. Ще отговоря с един въпрос: колко пъти през последните 8 години са организирани и са се състояли срещи на кмета на Русе с всички народни представители от 19-и МИР за обсъждане на важни проблеми?

– Макар да сте всепризнат експерт в сферата на образованието, един от най-големите проблеми на Вашите избиратели е този, свързан с тежката екологична обстановка в Русе и със замърсяването на въздуха. И въпросът няма как да Ви бъде спестен. Къде са Митко Кунчев и „Демократична България“ в борбата за решаването на този проблем и какви реално изпълними обещания можете да дадете?

– Отношението на „Демократична България“ към екопроблемите на Русе е известно – от участието ни в протестите против замърсяването на въздуха до гласуването след обсъждането на Общия устройствен план на Русе. Ангажиментът, който поемам, е иницииране и подкрепа за законови промени, които да предотвратят прехвърлянето на отговорността между различни институции и ясни правила за установяване на нарушенията и търсене на отговорност от причинителите на замърсявания.

– Какви други проблеми споделят с вас русенци по време на кампанията досега?

– Обсъждал съм два проблема, поставени от граждани: екокатегоризацията на автомобилите, която влияе на данък превозно средство и издаването на технически паспорт на сгради съгласно ЗУТ /закон за устройство на територията – б.р./

Първият проблем би трябвало да се реши чрез експертна проверка на всеки автомобил, който няма ясно установен и посочен в талона евростандарт. Особеното е, че има много автомобили, които допълнително са преправени да работят не само с бензин, но и с пропан-бутан или метан, и те не замърсяват въздуха, въпреки че са произведени преди повече от 20 години.

Вторият проблем ще се реши с промяна в ЗУТ. Трябва да има ясна разлика между многоетажни сгради и еднофамилни къщи. Съществуват хиляди сгради – стари еднофамилни къщи от камъни, кирпич и дърво, за които съставянето на технически паспорт ще установи само, че са паянтови. Собствениците на такива постройки не бива да бъдат задължавани да имат технически паспорти, т.е. да изхарчат хиляди левове. Достатъчно е да декларират особеностите на сградата, което и сега се прави, например при подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ /закон за местните данъци и такси – б.р./ Съвсем друг е проблемът с многоетажните сгради, където живеят много хора. Те трябва задължително да бъдат обследвани.

– Вече година и половина сте общински съветник. Каква оценка бихте поставил на управлението на Русе в този мандат досега?

– Кратък отговор – добър, 4,00. Заварихме основни наредби, които не са актуализирани години наред; съсипани общински предприятия и неизгодни договори. Наложи се пълен преглед на нормативната уредба и актуализиране на местни данъци и такси. Много непопулярни, но неизбежни мерки. Ако през следващите две години, изразходването на средства се организира разумно в интерес на гражданите, то в края на мандата няма да се срамуваме.

Като опозиция, общинските съветници от групата на „Демократична България“ излязохме с декларации и не подкрепихме проекта за Общ устройствен план на Русе и промените на Наредба 16 за местните такси и цени на услуги. Подкрепяхме всички промени, които са в интерес на гражданите и общността, в това число, мерки за подпомагане на фирмите, чиято дейност е засегната от противоепидемичните мерки.

Кметът на общината предприема решителни стъпки за оздравяване на общинските предприятия, но по отношение на проблемите на образованието се въздържа от намеса. Не беше изготвен анализ на мрежата от училища и резултата от работата им. За сега няма реакция на предложението ми за въвеждане на ключови индикатори за ефективност на училищата. Няма напредък по отношение на подобряването на електронните услуги за населението.

– На местните избори изненадахте много хора с най-високия личен преференциален вот, спрямо всички останали 50 избрани общински съветници. Шансовете Ви за влизане в парламента изглеждат повече от сигурни на този етап. Ако гледаме реално, каква ще бъде ролята на групата на „Демократична България“ в следващото Народно събрание? И има ли чисто математически формула за участието Ви в коалиция за управление при положение, че от една страна са ГЕРБ, а от другата е БСП?

– Участие в класическа коалиция за управление с БСП или ГЕРБ е невъзможно. Ролята на групата на „Демократична България“ е да предложи законопроекти, които гарантират модернизацията на страната в съответствие с предизборната програма. Ще търсим подкрепа за приемането им. Министерските постове не са наш приоритет. Можем да бъдем и силна опозиция. Що се отнася до математическата формула, нека да видим параметрите, които гражданите ще зададат на 4-ти април и какво ще бъде истинското поведение на партийните субекти след тази дата.

– Има ли уравнения в политиката, чиито решения са невъзможни за Вас и защо?

– Дори и много сложни уравнения могат да бъдат решени, ако политиците имат желание. По принцип социалните закони не са като природните, не можеш да кажеш кои са правилни и кои – не. Хората чрез гласуване избират една или друга партия (програма) и дават мандат за управление. Политическите уравнения биха се решили лесно, ако избраните народни представители внезапно забравят от коя партия са и започнат да мислят само за интересите на всички български граждани.

– Какъв е Митко Кунчев извън политиката и математиката? Въпросът е за любимите Ви занимания, на които се отдавате в свободното време.

– В последните години отделих време за да систематизирам разбиранията си за средното образование. Заедно с Фил Бъджел написахме „Обща теория на образованието“. Сега работя по идеята за систематизиране на данни за образованието и въвеждане на ключови индикатори за ефективност, които да гарантират обективно инспектиране. Извън научните занимания обичам да чета. Последната книга, която прочетох е „България 0.5“, написана от моя ученик Орлин Тодоров. Силно впечатление ми направи биографията на Стив Джобс. Обичам да пътувам и да разглеждам интересни места – градове или природни забележителности. Това лято разгледах тракийския храм край Старосел – уникален градеж. Разходката по калдъръмите на Копривщица, сред уникалните къщи, ме върна към паметни мигове от българската история. Грижа се и за градината в двора на къщата, в която живеем със съпругата ми.

Христо Иванов и Митко Кунчев ще бъдат колеги в новото Народно събрание, според последната социология за предизборните нагласи на гласоподавателите преди вота на 4 април.

Едно интервю на Радко ДИМИТРОВ

Напишете коментар