Незаконен строеж и мирис на корупция около проекта за нова леярна в Русе

Процедурите по добавяне на нови „звезди“ в портфолиотона русенската долина на химията вървят при благосклонното мълчание на кмет и общински съветници

Прах, метални оксиди и органични вещества като амини и феноли ще съпътстват производството на бъдещата испанска леярна в Западната промишлена зона на Русе. Илюстрация: Alamy Stock Photo

От служебни съобщения в сайта на Община Русе, но не и лично от устата на „загрижения за здравето на гражданите и за чистия въздух“ кмет Пенчо Милков, научаваме за намеренията да бъдат изградени нови химически производства. Всичко това идва на фона на наличните и нерешени с години екологични проблеми на града. Не само това. Институциите, прехвърлящи си топката една на друга, доказано отказват да решат тези проблеми.

Добавянето на нови и нови химически производства към „портфолиото“ на вредните емисии във въздуха на Русе е неприемливо. Не и преди да бъдат решени настоящите проблеми. Вратичките в закона и слабият, или по право никакъв ефективен контрол от страна на РИОСВ докараха града до ръба на екологично бедствие, при което общинска администрация и контролни органи вдигат гузно рамене пред бруталното посегателство над белите дробове на гражданите.

Испанци искат да леят стомана в Западна промишлена зона

В производствени помещения на бившия завод „Юта“, намиращи се на бул. „Трети март“ №40, фирма „Метал Фусион“ ООД е на път да реализира изграждането на леярна с капацитет до 3 тона на ден. Чрез топене на скрап от черни метали ще се произвеждат детайли от въглеродна и неръждаема стомана.

Какво ще се отделя при производствените процеси от леярната? Прах, метални оксиди и органични вещества като амини и феноли – пише го черно на бяло резюмето на доклада за въздействието върху околната среда. Но пък не се очаквало голямо негативно въздействие върху здравето на гражданите, пишат още авторите на доклада.

Съдружници в „Метал Фусион“ ООД са испанските юридически лица „Маркен Легасан“ и „Хокаик“, както и физическото лице Серхио Хавиер Вийегас Диас. По предмет на дейност фирмата се занимава с покупко-продажба на метали и метални продукти, обработка на метали и производство на метални продукти. Капиталът на дружеството е в размер на цифром и словом 10 /десет/ лева.

Общественото обсъждане на доклада по оценка за въздействие на околната среда по проекта на „Метал Фусион“ ще бъде на 14 юни, понеделник, от 17:00 ч. в сградата на улица „Олимпи Панов“ №6, етаж 2, зала 1, макар в сайта на общината, вероятно с цел объркване на заинтерсованите граждани, да е посочен начален час 10:00 сутринта. /Бележка на редактора: Броени часове след тази публикация, въпреки неделния ден, началният час, посочен на сайта на Община Русе, беше коригиран от 10 на 17 ч. Остават съмненията, че нарочно е бил сложен първоначално грешен час за общественото обсъждане./

„Инвестиционното предложение“ на испанците започва с незаконен строеж

Любопитен детайл от реализирането на „инвестиционното предложение“ на испанската фирма „Метал Фусион“ изплува от преписката по случая в РИОСВ. Оказва се, че по някакъв начин „инвеститорът“, намиращ се все още в условията на течаща процедура по ОВОС /оценка за въздействие върху околната среда/, е получил предварително сигурност за „инвестицията“ си и е започнал строително-монтажни дейности в наетите помещения в бившия завод „Юта“ далеч преди институциите – Община, РИОСВ, РЗИ и др. – да се произнесат положително по годността на този проект.

На 22 декември 2020 г. РИОСВ извършва на място проверка на площадката на бъдещото предприятие и констатира, че вече е започнало строителство по „инвестиционното предложение“, което, както изглежда, е било в напреднала фаза.

През февруари тази година случаят с незаконното строителство е бил прехвърлен от РИОСВ по компетентност към Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/. Оттам установяват, че по смисъла на закона за устройство на територията /ЗУТ/ незаконният строеж е класифициран като „пета категория“ и контролът по него е прехвърлен на общинската администрация в Русе.

Оборудването за бъдещата леярна вече е било инсталирано

На 1 март Община Русе изпраща писмо до РИОСВ, от което става ясно, че служители от отдел „Строителен контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ на общината са извършили проверка на място и са установили, че се извършва преустройство на помещенията в двете сгради на бъдещото предприятие.

Освен това общинарите заварват вече монтирана на място индукционна пещ и свързаната с нея система за охлаждане, аспирация и пречистване на отделяните газове. Към пречиствателното съоръжение е бил свързан отвеждащ въздухопровод /комин ф500/, излизащ от покрива на сградата.

Писмото от Община Русе до РИОСВ сочи още, че извън сградата е монтирана и инсталация за пречистване на въздуха, а в метална носеща конструкция е монтиран компресор. По източната фасада на сградата са били обособени три бункера за пясък, нужен за леярските форми. Вътре в сградата пък е бил монтиран двугредов кран.

За всичко описано по-горе, проверяващите от Община Русе посочват, че не са налични строителни разрешения и книжа. Вследствие на това на фирма „Метал Фусион“ е наложена имуществена санкция в неназован размер, която е била заплатена в полза на Община Русе.

При извършена последваща проверка от строителните органи на Община Русе на 16 февруари е констатирано, че строежът е премахнат до степен негоден за ползване и така административно-наказателната преписка е приключена. Месец по-късно, на 16 март, експертите на РИОСВ също посещават площадката на бъдещата леярна и констатират, че съоръженията са демонтирани и се съхраняват на място.

Прикриване на факти и обстоятелства от институциите

Интересното в казуса е, че наличието на незаконен строеж и на монтаж на съоръжения, както и предприетите действия от Община Русе и РИОСВ не са станали обществено достояние. „ФРОНТАЛНО“ откри тези факти случайно при преглед на наличната публична информация в регистрите на Министерството на околната среда и водите. Защо от общината и от екоинспекцията са потулили случая и не са му дали нужната гласност е един интересен и вероятно риторичен въпрос.

Да си траеш в условията на надделяващ обществен интерес за безобразията, които е натворил бъдещият „чуждестранен инвеститор“, е недопустимо. Защото, ако днес „чуждестранният инвеститор“ погазва строителните разпоредби, каква гаранция можем да имаме, че утре същият „инвеститор“ няма да погази екологичните норми и няма да се превърне в поредния неподлежащ на контрол и санкции нов замърсител на въздуха в Русе?

Относно самият „инвеститор“: кой нормален човек би налял стотици хиляди левове в ремонт на сгради и закупуване и монтаж на оборудване за производство предварително без да има нужните гаранции, че инвестиционният му проект ще бъде реализиран? Забележете, че и към настоящия момент този проект е на фаза обществено обсъждане и получаване на нужните разрешителни. Тоест, този проект може и да не бъде реализиран при негативна оценка. И въпреки това, „инвеститорът“ вече е похарчил значителна сума пари. Корупция? Да, усеща се мирис на нещо такова.

Кмет и Общински съвет абдикират от защитата на интересите на Русе

Че настоящата власт в Русе (кмет и 26 общински съветници) е корумпирана, когато става дума за „инвестиционен натиск“ при пускането на нови химически производства, стана ясно още миналата година. Тогава с промените в новия Общ устройствен план на Общината, тези лица лобираха и гласуваха площадката на бившия КТМ да бъде харизана за вредни производства под прозорците на жителите на близкия град Мартен.

А правилната позиция трябваше да бъде друга. Трябваше да се прояви отговорност към здравето на гражданите и „инвестиционните намерения“ в областта на химията да бъдат вежливо отклонени. Кой би обвинил кмета и общинските съветници, ако вземат решение да не одобрят промяна в т.нар. подробен устройствен план /ПУП/ или да откажат искане за разрешение на строеж на подобна химическа инсталация, мотивирано със следния примерен текст:


„Уважаеми Инвеститоре Х,

Благодарим за отправеното инвестиционно намерение, но със загриженост към здравето на гражданите и към опазването на околната среда в Община Русе, сме принудени да откажем да променим ПУП на вашия обект и да ви издадем разрешение за строеж, със следните мотиви:

1. В Община Русе съществуват вече много фирми от химическата промишленост, при чиито производства се отделят вредни вещества и неприятни миризми. Съществуват основателни притеснения, че т.нар. кумулативен ефект от съвкупността от много химически производства води до сериозно замърсяване на въздуха, водите и почвите в нашата община. Налице са стотици сигнали от граждани и техни оплаквания във връзка с качеството на атмосферния въздух и средата на живеене като цяло.

2. В продължение на много години контролните органи РИОСВ и РЗИ доказаха, че са неспособни да упражнят ефективен контрол и да предприемат необходимите административно-наказателни мерки да се справят с проблемите с чистотата на въздуха в нашата община.

3. Община Русе не разполага с необходимите собствени средства и техника сама да упражнява контрол върху качеството на атмосферния въздух и да се бори ефективно със замърсяванията от промишлени източници.

Предвид наличния съществен обществен интерес и предвид изложените обстоятелства сме принудени да дадем негативно становище по обявеното от Вас инвестиционно намерение и ще настояваме РИОСВ да откаже неговата реализация на територията на Община Русе.

С уважение,

Кмет на Община Русе: /п/

Общински съветници: /п п/


Остава въпросът: ще доживее ли Русе кмет и общински съветници да заемат някога подобна позиция?

Кметът Пенчо Милков и директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев /вдясно/ в редица случаи вече демонстрираха своята благосклонност към инвеститорите в химически производства в Русе.

One thought on “Незаконен строеж и мирис на корупция около проекта за нова леярна в Русе

  • 8 юни 2021 в 23:25
    Permalink

    Смърт на комунистите! Свобода за русенци!

    Отговор

Напишете коментар