Новият Общ устройствен план на Община Русе влиза в съда

Наложеният диктат за приемането на ОУП от страна на кмета Милков и мнозинството в Общинския съвет срещна отпора на екосдружение „Дунавски регион“

Кметът Пенчо Милков и общинските съветници от мнозинството наложиха силово приемането на новия Общ устройствен план на Общината без да се съобразят с разпоредбите на екологичното законодателство и с мерките, разпоредени със становище за екологогична оценка от РИСОВ-Русе.

На 3 декември адвокат Анатоли Казаков е подал жалба до Административния съд от името на екосдружение „Дунавски регион“, научи „ФРОНТАЛНО“. Тя е срещу решението на Общинския съвет за приемане на новия Общ устройствен план /ОУП/ на Община Русе. Предстои съдът да разгледа жалбата по същество и да се произнесе дали решението, взето от общинските съветници, е законосъобразно по отношение на екологичните норми в частта им за качеството на атмосферния въздух.

Припомняме, че приемането на новия ОУП стана на 19 ноември с гласовете на 26 общински съветници от групите на БСП, ВМРО, „Атака“, „Възраждане“ и ДПС. Скандалът бе около наложената промяна на статута на площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене /КТМ/, известна днес и под новото си име Индустриална зона „Тегра“. С новия ОУП тя става „чисто производствена зона“, в която се разрешава изграждането на нови мощности и предприятия от химическата индустрия и други вредни производства. Досегашният й статут бе на „предимно производствена зона“, който категорично забранява наличието на тежка химия и други замърсяващи околната среда заводи.

Политическият ангажимент към „индустрията“

Администрацията на кмета Пенчо Милков и експертите на Общината не изложиха нито един смислен аргумент кое е наложило тази промяна. С половин уста заместник-кметът Илиева потвърди пред „ФРОНТАЛНО“, че политическото решение за промяната е било взето преди година от бившия кмет Пламен Стоилов и предишната администрация на ГЕРБ. Не бяха посочени никакви мотиви за това решение. В Общинския съвет липсваше какъвто и да е дебат по същество за промяната на статута на площадката на КТМ. В крайна сметка, решението беше наложено силово с точно 51% от гласовете без да бъде потърсен политически консенсус, без да бъдат взети предвид всички разумни предложения за промени в проекта за новия ОУП и без да бъде потърсена по-широка подкрепа в обществото.

От всичко това излезе, че кметът Милков и БСП продължават безропотно политиката на бившия кмет Стоилов и ГЕРБ по отношение промяната на статута на площадката на КТМ. Печеливши от тази политика са „патриотичните индустриалци“ там, предвождани от Станко Станков от „Булмаркет“ и от Петър Петров от „ТМ Технолоджи“. Решението на Общинския съвет им развързва ръцете да правят бъдещи инвестиции в нови химически и други вредни производства на площадката на КТМ. Всичко това наведе на мисълта, че политиците са поели твърд ангажимент към „индустриалците“ и промяната в статута на тази производствена зона ще бъде направена независимо дали на власт е ГЕРБ или БСП. В крайна сметка, така и стана.

Отказът от дебат за справянето с екологичните проблеми в Русе

И докато с приемането на промяната в статута на площадката в КТМ с новия ОУП политиците „се наведоха“ пред „едрия капитал“, то гласът на гражданите пак остана нечут. Ежеседмичните протести на хората от Русе и Мартен въобще не трогнаха кмета Милков и национал-социалистическото мнозинство в Общинския съвет в твърдата им решимост без обяснения да изпълнят своя „политически ангажимент“ към „индустриалците“.

Сладките приказки на кмета Пенчо Милков за „единение около интересите на Русе“ категорично се разминаха с реалността в този случай. Справедливите искания на протестиращите граждани минаха покрай ушите на кмета и на тези 26 общински съветници. Община Русе няма нито капацитета да упражнява ефективен контрол върху чистотата на въздуха, нито разполага с ресурсите да се бори със замърсителите, нито пък има стратегия как да ограничи вредните производства като цяло. За сметка на това, с приемането на новия ОУП на лека ръка се даде разрешение за изграждането на нови мощности на химическата промишленост в зоната на КТМ, които в бъдеще биха довели само и единствено до допълнително усложняване на и без това тежката екологична обстановка.

Всъщност, нито кметът Милков, нито общинските съветници проведоха дебат за определянето на стратегия за справянето с екологичните проблеми в Русе. Несъмнено, мерките в новия ОУП бяха добра възможност да се заложат рамките и параметрите на една бъдеща екологична политика на общината. Това не беше направено. Вместо това беше дадена „зелена светлина“ за още химически производства в КТМ без да бъде изтъкната каквато и да било належаща необходимост от този ход.

Гражданите отново останаха сами в битката за чист въздух

Вече е пределно ясно, че въпреки обявените в предизборната програма и в плана за управление приоритети, кметът Пенчо Милков повече от година няма никаква визия и ясна стратегия как да се справи с екологичната криза в Русе. Протестите на гражданите с искания за изчистване на мръсния въздух и за по-агресивна политика в областта на екологията не оказаха никакъв ефект върху управляващите в Общината. Тъжен факт.

Единствената възможност на този етап остава борбата в полето на съдебната система. За пореден път на терена излиза каленият в много „зелени“ съдебни битки – специалистът по екологично право адвокат Анатоли Казаков. Той ще има задачата да представлява екосдружение „Дунавски регион“ в съда срещу Общинския съвет. Искането е за отмяна и за ревизия на приетия нов Общ устройствен план на Общината и съобразяването му с нормите на екологичното законодателство и разпоредби.

Подадената жалба до Административния съд показва, че е налице незаконосъобразност при приемането на плана точно по отношение на екологията. Налага се изводът, че Общината практически е отказала да спази становището по екологична оценка на РИОСВ, което има задължителен характер, и да заложи посочените в становището мерки в окончателния вариант на ОУП.

Кумулативният ефект

При своята стопанска дейност различните фирми замърсяват въздуха в различна степен. Съвкупността от тези замърсявания води до влошаване на общата картина с чистотата на атмосферния въздух. Това е т.нар. „кумулативен ефект“, при който особено в Русе се забелязва оформянето на един отровен коктейл във въздуха с произход от множество различни източници. „Част от концепцията за нискоемисионни зони е предвиждането на стопански дейности с ниски емисии, кумулативният ефект от които дейности няма да доведе до повишаване на общото състояние на емисиите, а оттам и до влошаване на качеството на атмосферния въздух“, се посочва в жалбата на Екосдружение „Дунавски регион“.

„Изпълнението на тази мярка е от особено голямо значение в онези части на град Русе, където с ОУП се предвижда занижаване на показателите за устройство и застрояване с промяна на зоната от Предимно производствена (Пп) в Чисто производствена (Пч). Сравняването на показателите и степента замърсяване в тези два вида зони би позволило реална оценка на това доколко предвижданията на ОУП биха довели до подобряване на качеството на атмосферния въздух. В правилата и нормативите за прилагане на ОУП не се съдържа информация, която да сочи за изпълнението на мярката. Това е грубо и съществено нарушение на закона и на Становището за екологична оценка на РИОСВ-Русе“, се изтъква в жалбата на екосдружението.

Грубо и съществено нарушение на закона

Мерките и условията, предвидени в становището на РИОСВ, имат задължителен характер и неизпълнението им води до незаконосъобразност на крайния административен акт, какъвто е ОУП. В самия Общ устройствен план и в приложенията към него няма данни за изпълнението на мерките от становището за екологична оценка на РИОСВ.

В жалбата на екосдружение „Дунавски регион“ се изтъква, че Община Русе е допуснала съществени пропуски в окончателния проект на ОУП, с което да регламентира разрешаването на нискоемисионни стопански дейности, недопускащо замърсяване на въздуха в зоните, определени като „предимно производствени“ и „смесени многофункционални“. Извършени са конкретни нарушения на законите за чистотата на атмосферния въздух и за опазване на околната среда, както и на поредица от европейски нормативни актове, касаещи тази материя.

Думата има съдът

В крайна сметка, Административният съд в Русе ще има думата дали посочените в жалбата на Екосдружение „Дунавски регион“ съществени пропуски и нарушения правят наистина новия Общ устройствен план незаконосъобразен и съответно, дали решението за неговото приемане от страна на Общинския съвет трябва да бъде отменено. За съжаление, именно в съдебната зала ще има възможност най-накрая гласът на протестиращите граждани да бъде чут.

Прави чест на екосдружението, че въпреки отказа на политиците да се съобразят с исканията им, е намерен законен начин да бъде противодействано, като бъдат принудени кмета и общинските съветници да спазят изискванията на законите и да приемат заложеното в новия ОУП бъдещо развитие на Русе да бъде според екологичните норми. Целта тук е пределно ясна: да не се допускат нови производства, които с отделяните от тях вредни емисии биха допринесли за увеличаване на общото замърсяване на въздуха в общината.


Пълен текст на Жалбата на екосдружение „Дунавски регион“:

Напишете коментар