Русенска фирма дере по три кожи от работниците си на изпроводяк

 • Докъде стига наглостта на русенските шменти-капели в експлоатацията на работниците?
 • Ще видим ли фалити на фирми заради репутацията им на лош работодател?
Зад лъскавата фасада на „Аристон-С“ ООД се крият много сериозни проблеми.

„ФРОНТАЛНО“ получи сигнал за полузаконна и крайно неморална практика от страна на русенската фирма „Аристон-С“ ООД. Става дума поредица от граждански дела, в които шивашкото предприятие осъжда свои бивши работници да му заплатят по три заплати като обезщетение за неспазен срок на предизвестие при напускане. При всичките случаи след съдебната процедура фирмата прибира по над 1 000 лв заедно с лихвите, а осъдените плащат отделно адвокатските такси и разноските по делото.

Повечето дела са по член 221, ал 2 от Кодекса на труда, който гласи: „При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.“

Всички работници и служители в „Аристон-С“ ООД са принудени да подпишат при постъпване клауза в договорите си, че дължат максималното по кодекс тримесечно предизвестие при напускане на работа. По-старите работници пък са били заставени да подпишат анекси за тримесечно предизвестие към съществуващите си договори. Свидетели посочват, че при постъпване на работа в „Аристон-С“ ООД са били карани да подписват и празни молби за напускане, в които не е посочена дата.

Поводът за получения сигнал е предишна статия на „ФРОНТАЛНО“ за некоректна дейност на „Аристон-С“ ООД, свързана с подвеждащи реклами и платени медийни публикации. По категоричен начин тогава доказахме, че русенската фирма използва търговски трик, чрез който продава като „италианска мода“ под марката „BOBO ZANDER” собствената си продукция на българския пазар. По този начин тарикатите от „Аристон-С“ ООД въвеждат в заблуждение клетите родни снобари и им продават на солени цени „оригиналната италианска“ мода. Очевидно е, че русенските шменти-капели оцеляват на ръба на закона и нямат никакви скрупули да смъкват и по три кожи от работниците си на изпроводяк.

Брутална експлоатация на работниците

От гледна точка на закона всичко изглежда изпипано и съдилищата се произнасят в полза на „Аристон-С“ ООД. Над законността обаче, стои престъпна схема, водеща до съдебни победи, постигнати чрез нелегални практики и системни нарушения на трудовото законодателство. Ако в Русе имаше Инспекция по труда, тази фирма отдавна трябваше да е затворена или поне да бъде принудена да спазва разпоредбите на трудовото право. Но, не би. Според бивши служители, собствениците са в топли връзки, както със самата инспекция, така и с местната власт. Бруталната експлоатация на работниците и служителите тече от години и е свързана с редица нарушения на законодателството, които обаче контролните органи (вероятно напълно съзнателно) не са си направили труда да установят. Следният списък, без да претендираме за изчерпателност, е изготвен на базата на оплаквания от служители на фирма „Аристон-С“ ООД, публикувани в сайта bgrabotodatel.com. Според тях във фирмата са налице следните практики:

 • принуда към полагане на извънреден труд;

 • неплащане на положен извънреден труд, според предвиденото в нормативните уредби 50% увеличение на заплатата за всеки час извънреден труд в нормален работен ден, 75% увеличение на час за почивни дни и 100% увеличение за официални празници;

 • липса на официално отчитане по ведомост на положен извънреден труд;

 • установяване на системно принудително удължаване на работното време над договорения 8-часов работен ден;

 • нарушения в заплащането на законния отпуск, както и в самото ползване на отпуск;

 • заплащане на част от трудовите възнаграждения без отчитането им във фишовете за заплати с цел неплащане на осигуровки и укриване на данъци;

 • нарушения в заплащането на отпуски по майчинство;

 • нарушения в отчитането и заплащането на болнични дни;

 • незаконни вътрешни финансови глоби и удръжки от заплатите на работниците;

 • незаконни уволнения на работници.

Към всичко това трябва да се добавят и оплакванията за грубо отношение, постоянни обиди и унижения от страна на собствениците и мениджърския екип към работниците. Впрочем, без да пресилваме, в повечето оплаквания става дума за отношения на феодал (работодател) към крепостни селяни (работници). Всички тези, меко казано, неудобни условия на труд вървят в комплект с ниско заплащане и нагло погазване на разпоредбите на трудовото законодателство.

Бюрократите от местната инспекция по труда, в лицето на Ирена Николаева /втората отляво – директор на инспекцията/, са с широко затворени очи за станалите обществена тайна брутални нарушения на трудовото право в шивашките фирми. А държавната им заплата си върви…

Това, естествено, води до голямо текучество на кадри. Очевидно е, че собствениците от фамилия Синабови са намерили начин как да си спестят или поне намалят главоболията в търсенето на заместници на напускащите, като си осигуряват максималното по Кодекс на труда време за реакция. Напускането на работа от страна на работника във фирма „Аристон-С“ ООД се оказва трудна задача. Причината се крие в задължителното по договор тримесечно предизвестие. Този срок се оказва твърде дълъг и често, поради своята продължителност, проваля опита на даден служител да се прехвърли на по-добра работа другаде. А ако решите да си тръгнете преди изтичането на трите месеца, ще трябва да се откупите с пари. При отказ е много вероятно срещу вас да бъде заведено дело в съда.

„Купувам свободата на жена си“

По този повод свидетел разказва как през пролетта на 2009 г. афектиран мъж нахлул в офисите на фирмата, намерил собственичката Стефка Синабова и й хвърлил демонстративно пачка с пари. Били над 1 000 лв. „Ето парите! Откупувам свободата на жена си“, рекъл човекът на слисаната „бизнесменка“. Неговата съпруга била дългогодишен работник във фирмата и имала желанието да напусне възможно най-скоро, но й било казано, че може да си тръгне най-рано след три месеца. Иначе я заплашили със съд, ако реши да напусне преди изтичането на този срок.

Има и друг още по-коварен трик на „Аристон-С“ ООД, чрез който собствениците си отмъщават на уволнени от тях работници. Става дума за нагъл сценарий, при който „уволненият“ по-късно се оказва изправен пред съда като „самоотлъчил се от работа служител“, напуснал без предизвестие фирмата. На жертвата се казва, че е уволнена и се изгонва най-брутално. Но в същото време продължава още известно време да се води по документи официално на работа. В присъствените листи се отбелязва, че не е явила на работа и едва тогава следва заповед за уволнение.

„Платих им повече от 1 000 лв, след като ме уволниха!“

Историята, която следва, е на бивш служител на фирмата, чиято анонимност „ФРОНТАЛНО“ гарантира.

„Работих повече от година във фирма „Аристон-С“ ООД. Вземах чисто около 300 лв. Условията не се различаваха особено от другите фирми в бранша. Работеше се много извънредно – след работно време, уикенди, празници… По договор бях с 5-дневна работна седмица на 8-часов работен ден. Реално, обаче, ни принуждаваха да работим по около 60-70 часа на седмица, почивахме само в неделя. Естествено, заплащане на извънредния труд нямаше. Когато постъпвах ме накараха да подпиша молба, че дължа тримесечно предизвестие на работодателя си, ако реша на напусна. Тогава изобщо не обърнах внимание, че има поле с дата, което е непопълнено. И сега много съжалявам за това мое недоглеждане. В един момент ми се наложи да отсъствам от работа по семейни причини. Когато се върнах, шефката ме извика и ми каза: „От утре не работиш вече тук. Събирай си нещата и да не те виждам повече.“ Парите не бяха много, така че бях убедена, че лесно ще си намеря друга работа, което и стана. След почти два месеца получих призовка от съда и разбрах, че съм подсъдима по гражданско дело. „Аристон-С“ ООД ме съди за неустойка в размер на три месечни заплати. Успяха да докажат, че не съм ходила на работа за времето след като ми казаха да си събирам нещата и ме осъдиха да им платя около 1000 лв. Аз от своя страна не успях да докажа, че ми е било казано, че съм уволнена и трябваше да събера тези пари, както и да поема за моя сметка разходите по делото. Не искам да изпадам в подробности какви проблеми на семейството ми коства цялата тази работа. Наложи се да вземам заеми от приятели и познати, за да платя на Синабови парите. Дано, тези, които кандидатстват за работа в тази фирма, да прочетат това. Иска ми се да предпазя повече хора от перспективата да изпаднат в моята ситуация…“

„Тържеството“ на закона и падението на морала

Моралният въпрос е колко безскрупулен трябва да си, за да осъдиш хора, получаващи близка до минималната заплата, да извадят и да ти платят хилядарка. Но законът си е закон. „ФРОНТАЛНО“ направи проверка в архивите на няколко съдилища. Ето решенията по част от делата, в които „Аристон-С“ ООД осъжда бивши свои работници и служители:

На 17 септември 2009 г. Беленският районен съд произнася присъда по гражданско дело 737/2009 г. Ответницата Е.А.Н, шивачка в „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 908,22 лв, деловодни разноски в размер на 50 лв и адвокатски разходи в размер на 150 лв. /виж решението на съда/

На 31 март 2010 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 7195/2009 г. Ответницата Ю.Ш.Х., работила в „Аристон-С“ ООД на длъжността „шивачка“, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 901,62 лв, както и разноски по делото в размер на 200 лв., а също и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /виж решението на съда/

На 23 септември 2010 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 1247/2010 г. Ответницата Ф.О.С., работила в „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 888,00 лв, както и разноски по делото в размер на 355 лв. /виж решението на съда/

На 27 януари 2011 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 8688/2010 г. Ответницата В.П.К, уволнена от „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 1 322.40 лв, деловодни разноски в размер на 52,92 лв и адвокатски разходи в размер на 120 лв. /виж решението на съда/

На 1 март 2011 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 8687/2010 г. Ответницата А.И.Х, уволнена от „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 927.36 лв, деловодни разноски в размер на 55 лв и адвокатски разходи в размер на 120 лв. /виж решението на съда/

На 15 март 2011 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 8685/2010 г. Ответницата Д.И.А, уволнена от „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 909.00 лв,  както и разноски по делото в размер на 233 лв. /виж решението на съда/

На 20 януари 2012 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 6650/2011 г. Ответницата Г.Я.М., уволнена кроячка с 9-годишен стаж в „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 906.90 лв, ведно със законната лихва върху нея, както и още 120 лв деловодни разноски. /виж решението на съда/

На 18 април 2012 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 7373/2011 г. Ответницата В.Г.П, уволнена шивачка от „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 991.86 лв, ведно със законната лихва върху нея, както и още 170 лв деловодни разноски. /виж решението на съда/

На 6 юни 2012 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело 11773/2011 г. Ответницата М.К.И, уволнена шивачка от „Аристон-С“ ООД, е осъдена да заплати на фирмата, представлявана от Стефка Синабова, като обезщетение сумата от 902.34 лв, ведно със законната лихва върху нея, както и още 220 лв деловодни разноски. /виж решението на съда/

На 26 февруари 2013 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело № 9827/2012 г. Ответницата С.А.Н, работила като ръчник в „Аристон-С“ ООД с месечна заплата 330 лв, е осъдена да заплати на бившия си работодател като обезщетение сумата от 989,97 лв, ведно със законната лихва върху нея, както и още 170 лв разноски по делото.  /виж решението на съда/

На 9 април 2013 г. Русенският районен съд произнася присъда по гражданско дело № 9798/2012 г. Ответницата Н.Ш.С е осъдена да заплати на бившия си работодател „Аристон-С“ ООД като обезщетение сумата от 1 035 лв, ведно със законната лихва върху нея, както и още 230 лв разноски по делото.  /виж решението на съда/

От посоченият в делата размер на месечните възнаграждения става ясно за какви мизерни заплати работят шивачките в „Аристон-С“ ООД. Това са 320-350 лв, които се дават за 10-12 часов работен ден, обикновено при 6-дневна работа седмица.

Консултации, направени от „ФРОНТАЛНО“ с юристи, потвърдиха законността на решенията на съдилищата, макар в отделни случаи адвокатите на ответниците да са пропуснали съществени възможности за оспорване на присъдите. Остава въпросът как могат „бизнесмени“-тарикати като семейство Синабови, да бъдат принудени да преосмислят и променят коварните си практики? Кой ще защити правата на работника при липсата на действащи синдикати и работещи държавни институции?

Внимавайте при търсенето на работа

Изглежда единствената възможност за упражняване на натиск върху некоректни работодатели днес е проявата на обществена нетърпимост и бойкотирането на тези самозабравили се феодали от страна на търсещите работа. Публичното говорене за проблемите във фирми като „Аристон-С“ ООД трябва да свети като червена лампичка за собствениците й. Ако искат да останат в този бизнес и да запазят някаква добра репутация, трябва да играят по правилата, да покажат повече уважение и коректно отношение към служителите си. Изглежда, че съдът, Инспекцията по труда и местната власт са на тяхна страна, но те би трябвало да си дават сметка, че от другата страна стоят хора, които в един момент ще бъдат информирани за какво иде реч и ще се откажат да постъпят на работа във въпросната фирма. Впрочем, този момент вече настъпва. Огромното текучество на кадри е следствие не само на ниското заплащане, но и на влошената репутация русенските шменти-капели по отношение на условията на труд.

Ако днес видите обява, че фирма търси 200 или 300 шивачки, трябва да знаете, че  най-вероятно нещо в тази фирма не е наред. Говорете с познати и приятели. Може някой да знае нещо и да ви даде добър съвет. Проверете референциите за бъдещия си работодател в няколкото специализирани сайтове (www.bgrabotodatel.com, slujba.com или www.karieri.bg), за да се ориентирате какво може да очаквате. Бъдете сигурни, че наличието на повече негативни коментари означава, че почти всичко написано в тях е вярно. Същото така може да бъдете сигурни, че наличието на няколко позитивни отзиви сред многото негативни е белег, че първите са писани от собствениците или мениджърите на фирмата, с цел да изгладят лошата си репутация.

Репутацията на лош работодател води „ТОП МЕН/Ричмарт“ към фалита

Новопостроената сграда на „ТОП МЕН“ скоро може да стане собственост на някоя от банките-кредиторки на фирмата, ако бизнесът на Мартин Йорданов замре поради липса на персонал

Типичен пример за поговорката „гъз глава затрива“ е бизнесът на Мартин Йорданов – фирмите „ТОП МЕН“ и „Ричмарт“, които, както „ФРОНТАЛНО“ вече писа, по документи не са негова собственост. Всъщност този шмекер се опитва да замени добилото печална репутация на работодател име „ТОП МЕН“ с новата марка „Ричмарт“. Лошото отношение към работниците и селските номера при спазването на трудовото законодателство са на път да затрият бизнеса му.

Той така и не успя да демонстрира, че се е научил да цени работниците си. Публично се оплаква от липса на работна ръка, но е склонен да търси шивачки от най-далечните бедни краища на страната, вместо от региона, само и само да не повиши заплатите. Неговата философия, че всеки квалифициран кадър може да бъде заменен с нов, който да взема по-ниска заплата, вероятно ще му изиграе лоша шега.

Като резултат от тази политика, „бизнесменът“ Йорданов има новопостроена празна сграда със скъпо оборудване, стотици неработещи машини и отчаяно търси няколкостотин шивачки. Рекламите на фирмата му /вече не е „ТОП МЕН“, а „Ричмарт“/ за новооткрити работни места по първите страници на местната преса, както и широко отразените му публични изяви, зовящи за „нови визии за бизнеса в Русе“, всъщност индикират, че той се е оказал притиснат до стената.

15 години фирмена политика на мизерно заплащане на труда, мачкане на работника и унижения, според свидетели не рядко стигащи до физически контакт, успяха да създадат трайна лоша репутация на фирмата му. Цената, според запознати, Мартин Йорданов предстои да плати скоро. Предприятието му не е в състояние да изпълни поръчките на клиентите си единствено поради липсата на персонал. Проблемите с притока на средства от производство водят „ТОП МЕН“ към неплатежоспособност. Въпрос на време е банките, отпуснали кредити за бизнеса на Мартин Йорданов, да си потърсят парите и да сложат ръка над фирменото му имущество.

Липсата на нископлатена работна ръка, провалените поръчки и свиването на бизнеса по естествен пазарен път ще принудят т.нар. „бизнесмени“ да започнат да ценят адекватно труда на работника и да създават по-добри условия за труд. А ако не са склонни на тези стъпки, рано или късно русенските шменти-капели ще се видят принудени да затворят фирмите си и да излязат от играта.

rusenskite-shmenti-kapeliОще по темата:

16 thoughts on “Русенска фирма дере по три кожи от работниците си на изпроводяк

 • Pingback: ФРОНТАЛНО | За „Дунавска правда“, бизнесменa-новатор и едни 5 000 европейци

 • Pingback: ФРОНТАЛНО | Русенски „бизнесмен“ проплака: Свършват баламите да ми работят за 650 лв

 • 12 април 2015 в 21:18
  Permalink

  Явно авторът на тази статия е 1 велик сметкаджия. Искам да попитам, как точно е направенат тази сметка? Мисля, че този човек ди няма никаква представа от елементарна сметка. 1во – къде е гаранцията, че ако се произведат 100 сака, то те ще бъдат продадени? 2ро основно в Русе се работят ишлемета, където цената на 1 сако е не повече от 15-20 евро за изработка /като от там вадим заплати, осигуровки, данъци и др разходи/. 3то само за информация 1л.м плат за качествено сако струва междъ 20- 60 евро, конците, подлепката, копчетата и де материали са не по-малко скъпи. Да не забравяме и куриерските услуги за пристигането им от чужбина. 4то вие смятате само разходите за 1 шивачка, но реално в производството на облекло заслуга имат кроялня, гладачи, администрация, склад, моделиери и дори персонал като шофиори и хигиенисти. Това ще рече, че разхода за производството е мн по-голям, а прчалбата иьобщо не е „милиони“. Само да ви кажа, че в едно перфектно структурирано производство с 15 тина шивачки и цялостен персонал пт 60 човека, реално се пада на 1 човек да произведе по около 63 сака / 21 р.д x 180 сака : 60 работника/ Сметката от тук нататък я направете сами… Но не плюите, бранша, който храни града, защото без него остават работодатели като Монтюпе, Оргахим и други такива отровители, който дори и не плащат близки до 600лв заплати!

  Отговор
  • 23 юли 2015 в 00:19
   Permalink

   НАТ явно и на теб не са ти ясни нещата…..
   Първо – Искаш да кажеш,че заплата от 500-600 лв. е адекватно заплащане ли – срещу тази скъпотия, и корупция,която се шири около нас?
   Второ – Какъв бизнесмен си,като произвеждаш стока,която не можеш да продадеш?
   Трето – Щом произвеждат на ишлеме това значи,че платове,конци,копчета,куриери и всякакви консумативи по изделието се поемат от клиента,а не от фирмата производител.За тях е разход само за трудът по изработката на изделието…..И от въпросните 15-20 евро на сако за работника остават няма и 1 евро…..А щом една фирма чака само на ишлеме това си е неин проблем,като се има на в предвид че ишлемето им носи 80-90% печалба…
   И четвърто – И на Монтюпе и Оргахим ще им дойде редът.Даже на Оргахим може да се каже,че е дошъл,защото освен администрация разчитат на неквалифицирани сезонни работници и на хора на предпенсиона възраст за по 300-400 лв.

   Отговор
   • 9 март 2016 в 01:59
    Permalink

    kakvo zna4i v montupet i orgahim ne vzemat i blizki do 600 lv zaplati??? smqta6 4e tam vzemat 300 li kakvo… az rabotq v montupet i vzemam 850-900, moga da pokaja fi6ove na koito iska. ne 4e e koi znae kakvo ama toq palq4o si misli 4e 600 lv e nai golqmata zaplata v grada….

    Отговор
    • 26 октомври 2016 в 20:09
     Permalink

     Дано дълго да ги вземаш тези пари в Монтюпе..Като паднеш ще те застигне моята орисия.Аз работих 2,5 години на отровите.Когато се наложи да напусна защото здравето ми отиде по дяволите ме освободиха по неблагоприятна буква и ще получавам по 7лв. и нещо на ден.С тези пари ще живея ли или ще се лекувам?Замисли се българино как те експлоатират,а после те захвърлят!

     Отговор
 • 14 април 2015 в 12:10
  Permalink

  Tezi taka narecheni „biznesmeni“,pri tolkova rabotnitsi koito rabotyat pri tyah ne mogat li da gi hvanat potroshat ot boi i da gi izhvarlyat ot pokriva na luksoznite im firmenni sgradi s glavata nadolu i ako otseleyat da si pomislyat kak da se darzhat s personala si,ako li ne da otivat pri sveti Petar.

  Отговор
 • 15 април 2015 в 19:38
  Permalink

  така е било и шивашкото предприятие ,ВЕЛА 96 шумен но това е законово гледай какво подписваш и мисли преи да подпишеш абе с две думи бъди по тарикат

  Отговор
 • 26 май 2015 в 08:44
  Permalink

  Колкото повече разходи прави една фирма, толкова по-малко данък печалба й се налага. К’во се правите на охлюви! НАТ, като са ви голям разход шивачките шийте си сами, бе!

  Отговор
 • 10 март 2016 в 23:36
  Permalink

  Tazi statiya e pylna prostotiya. Ne vi li e neudobno??? Absoliutno selski avtori s izmisleni obstoyatelstva. Umreli Ariston za 1000 lv ot slujitelute si . Horata ne sa selqni kato vas. Prichinite za osujdaneto sa drugi a ne tova za koeto pishete. A Sinabova ako reshi da vi nagrabi vie she si tursite rabota do kraya na jivota

  Отговор
  • 29 юни 2016 в 11:27
   Permalink

   Брей,тази Синабова.Тя да не е господ,че живота да си търсиме.Така е намерила…

   Отговор
  • 16 май 2017 в 14:53
   Permalink

   Ти сам охарактеризира добре Синабова 😉 И щом решенията на съда са „пълна простотия“ … То бива липса на дисциплина, бива, но това няма граници. И щом професионалистите взимат 300 лв, то на чистачката там колко ли плащат?!

   Отговор
 • 23 май 2017 в 13:30
  Permalink

  Всеки ще си получи заплатата, кой по-рано, кой по-късно. Тарикати, селяни, феодали, хитреци на дребно….идва ден за плащане. На всеки според заслугите.

  Отговор
 • 16 ноември 2018 в 12:19
  Permalink

  Престанете да се жалвате,колко лоши били работодателите ви!Никой не ви е виновен!Всеки сам преценява за колко и как ще продаде своя труд !Бъдете единни,не работете,отстоявайте правата си!Това,че на портала чакали опашка за мястото ви е отживелица вече!Защо търпите ,един добър работник на всякъде ще си намери работа,но работодател трудно ще намери добър работник,когато не го оцени!Едно производство зависи от добри и лоялни работници,а след това от служителите!Вие за 48 часа да стачкувате,няма да останете гладни,но работодателят ви може и да фалира!

  Отговор

Напишете коментар