След гафа с гробницата: Създават Обществен съвет за закрила на културното наследство

„Нормата в закона за културното наследство е от 2009 г., но досега не е била изпълнена. Такъв Обществен съвет към Община Русе ще бъде създаден в най-кратки срокове“, обеща пред „ФРОНТАЛНО“ кметът Пенчо Милков

„Боядисването“ на гробницата на русчуклията Пенчо Сиджаков в Парка на възрожденците отприщи негодуванието на гражданите миналия месец. Проектът на Община Русе е за „почистване и отстраняване на нанесени атмосферни и други замърсявания“ на три гробници, заедно с тези на Иванчо Михайлов и Георги Русев. След конкурс с трима участници работата е възложена на скулптора Зюхтю Калит.

В процеса на почистване и обработка на повърхностите Калит си е позволил да третира първата почистена гробница на Пенчо Сиджаков с грунд и химикали. Вследствие на това тя „грейна“ в искрящо бял цвят и изглеждаше като „боядисана“. Това „боядисване“ стана повод за стотици негативни коментари на възмутени граждани в социалните мрежи.

От „Демократична България“ в Русе реагираха със собствена позиция по този въпрос и зададоха шест въпроса на кмета Пенчо Милков. Той трябва да отговори на въпросите на предстоящата сесия на Общинския съвет след седмица, на 17 юни.

Предвид високия обществен интерес към темата, „ФРОНТАЛНО“ се обърна към кмета със същите шест въпроса и получи отговори в писмо, подписано от Пенчо Милков. Въпросите бяха следните:

1. Кой и чрез каква процедура избра изпълнителя на реставрацията?

2. Спазен ли е редът на реставриране и консервиране, съгласно Националната система за опазване на културно наследство и има ли такъв проект съгласуван с министъра на културата?

3. Знае ли община Русе какво е мнението на обществения съвет за закрила на културното наследство, за избора на изпълнител и начина, по който почистването е извършено?

4. Съществува ли опасност повърхността на гробницата да е наранена в резултат на третирането с грунд и химикали?

5. Възлагани ли са други действия за реставрация, консервация, почистване или друг тип дейност, позволяваща третиране на културни ценности от началото на мандата Ви до сега? По какъв ред, за какво и на кого?

6. Предвижда ли кметът на община Русе да наложи санкции, какви и на кого, в случай че са налице нарушения от страна на заместник-кмет?

Трите гробници са собственост на Община Русе и те се почистват по сключен договор със Зюхтю Калит. От офертата на изпълнителя и от предмета на договора е видно, че той не предвижда изпълнение на реставрационни дейности и използване на химикали, пише Милков.

Въпреки това, по гробницата на Пенчо Сиджаков са извършвани дейности, непредвидени в договора, които видимо променят автентичния й вид. Това било установено при проверка от служители на Община Русе.

Съгласно разпоредбите на закона, с писмо от 11 май кметът е сезирал незабавно Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. От предстоящата проверка ще стане ясно дали повърхността на гробницата е увредена след извършените извън договореното действия

Кметът Милков уточнява, че при установено нарушение, съгласно закона, в този случай актовете се издават от инспектори на Инспектората за опазване на културното наследство към Министерството на културата, а министърът издава наказателните постановления.

В текста на писмото до „ФРОНТАЛНО“ /копие от него вижте в края на тази статия/ от Община Русе отговарят изчерпателно на кого и какви дейности за реставрация, консервация, почистване на обекти от културното наследство са били възложени и съответно изпълнени по време на мандата на настоящата администрация.

Накрая, Пенчо Милков съобщава, че е решил в най-кратки срокове да създаде Обществен съвет за закрила на културното наследство. Такъв съвещателен орган е предвиден в Закона за културното наследство през 2009 г., но досега обаче не е бил създаден.

Тъй като, от една страна, Русе е град с тежки проблеми по опазване на богатото си културно наследство, а от друга, градът разполага с необходимия експертен потенциал в лицето на изтъкнати архитекти, художници, реставратори, историци и културни дейци, инициативата на кмета е стъпка в правилната посока. Защото наистина е добре експертите да се произнасят преди всеки подобен бъдещ проект на администрацията.

Още по темата:

Русенските „тютюневи складове“

Напишете коментар