Частните инвеститори в „Арена Русе“ притискат Община Русе за „бърза сделка“

С неясни мотиви и липсващи документи кметската администрация вкара „на пожар“ в Общинския съвет предложение за изменения в действащия договор за незавършения комплекс
Кметът на Русе Пламен Стоилов и частният инвеститор в „Русе Проект“ Пламен Бобоков винаги са демонстрирали топли взаимоотношения.

Сагата с процедурите по собствеността на новата спортна зала в Русе между частните инвеститори, водени от братя Бобокови, и Община Русе неочаквано навлезе в нова фаза. Съвсем изненадващо сериозни промени в досега действащия договор са вкарани „на пожар“ от общинската администрация за гласуване в дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет. Общинските съветници са получили предложението в петък следобед в края на работния ден, на 15 юли и се очаква от тях да вземат отношение на заседанието, насрочено за вторник, 19 юли.

Самото предложение пък е изпратено от администрацията на „Булстрад Арена“ до Общината на 13 юли. Някак необичайно експедитивно, то е обмислено и е оформено от кмета като предложение за решение на Общинския съвет само в рамките на два дена. Изниква въпросът: как за по-малко от 48 часа кметската администрация успя да прецени какви са плюсовете и минусите за Общината и да даде зелена светлина към пленарната зала на Общинския съвет.

Буди недоумение защо е цялото това бързане и защо се пришпорват общинските съветници да вземат решение, което те фактически нямат време нито да обмислят, нито да се консултират с юристи, предвид почивните дни? А казусът е толкова заплетен, че дори юристите и финансистите, които „ФРОНТАЛНО“ потърси за експертен коментар, се затрудниха да определят каква е крайната цел на предложението. Чудно, как ли пък общинските съветници, повечето нямащи юридическо образование, ще направят информиран избор, гласувайки предложението за решение. Нещо повече – от Общината са „забравили“ да изпратят до общинските съветници копие от действащия договор, който е обект на промени в така предложеното споразумение. Т.е., общинските съветници трябва да гласуват промени в договор, с който не разполагат.

Момент от официалното откриване на новата спортна зала в Русе. Лентичката режат братя Бобокови и министър-председателят Бойко Борисов.

В основни линии се готви очакваното прехвърляне на акции и собственост между „Проект Русе“ АД и Общината и създаването на ново дружество, което да оперира спортната зала „Булстрад Арена“. В него Община Русе ще има 49%, а частните инвеститори ще държат мажоритарния дял от 51%. По този начин „Проект Русе“ ще стане дружество с изцяло частно участие, тъй като дяловете на Общината в размер на 38% ще преминат в частни ръце.

Новият момент е, че инвеститорите искат да прехвърлят безвъзмездно на Общината самостоятелни обекти с търговско и административно предназначение в търговско-развлекателния център, чийто строеж в момента е замразен до кота нула. Стойността им трябва да съответства на 520 400 евро, но не по-малко от 1 000 кв. м. застроена площ. Всичко това трябва да се случи до 6 месеца след пускането в експлоатация на комплекса, включващ търговски обекти, хотел, бизнес център и озеленени терени, но не по-късно от 5 години, считано от подписването на предложеното споразумение към договора. Дотук обаче с плюсовете.

В замяната на това братя Бобокови и компания искат предвидената в договора неустойка в размер 20 000 000 евро, която трябва да изплатят на Общината в случай, че не построят комплекса до залата, да бъде драстично намалена и сведена до 620 400 евро. Разликата е минус 19 379 600 евро. Интересното е, че тази неустойка стана изискуема, тъй като инвеститорът трябваше да я изплати на Общината, ако в срок от една година, считано от 21 юли 2013 г., когато е подписан сега действащият договор, целият комплекс не е построен. Към днешната дата комплексът, с изключение на спортната зала, все още не е построен. Преди година кметът на Русе Пламен Стоилов, цитиран от „Капитал“, отхвърли възможността да потърси неустойка от частните инвеститори с думите: „Вие как си представяте, че се вземат 20 000 000 евро неустойка от братя Бобокови?“ Невъзможно, нали?

Освен това, в действащия договор е предвидено частните инвеститори да изплатят на Община Русе 7 200 000 евро в срок от една година след построяването на търговския комплекс, хотела, бизнес центъра и гаражите, като в замяна на това получават всички останали приходи и ползи от тези обекти. В предложението за промяна тези 7 200 000 евро отпадат и се заменят с описаните по-горе 520 400 евро под формата не на пари, а на собственост за Общината. Разлика тук е минус 6 679 600 евро, но с една уговорка. Не е ясно от приложението дали има прогноза какви приходи в бъдеще би реализирала Общината от тази собственост. Все пак, разликата е внушителна.

Много интересен е моментът с едно от предложенията за промяна. Става дума за промяна на действащия член 9. Последното изречение, изглежда не на място в контекста, но пък изглежда изключително странно и би следвало да се търси връзката му с предходното изречение. Никой от потърсените от „ФРОНТАЛНО“ трима адвокати не се нае да го тълкува.

„… ДРУЖЕСТВОТО [„Русе проект“ АД след излизането на Общината от него – б.р.] се задължава да обслужи изцяло кредита за изграждането на спортната зала, за което няма да има никакви претенции към Община Русе или новоучреденото дружество [в което Общината ще има 49% участие – б.р.] Ако в резултат от неизпълнение на това задължение бъде заведен иск или Община Русе и/или новоучреденото дружество претърпят вреди, ДРУЖЕСТВОТО [„Русе проект“ АД] ще възстанови всички претърпени вреди, разноски и/или разходи. „ПРОЕКТ РУСЕ“ АД ще притежава 100% от акциите на новоучреденото дружество.

От писмото, изпратено от частните инвеститори, става ясно, че задълженията на „Проект Русе“ АД към 11 юли 2016 г. са 29 339 935, 14 лв. От тази сума 21 405 958 лв са фирмени парични заеми към братя Бобокови и контролирани от тях дружества, а остатъкът е дълг в размер на 7 933 976 лв към банките „Булбанк“ и Хипо Ное Груп АГ – Австрия. Отчетната стойност на залата като конструкция е 24 205 000 лв, а в допълнение са добавени активи за още 11 460 540, 16 лв, свързани с оборудването. Така общата стойност на залата е изчислена на 35 666 000 лв.

Общинският съветник Мариета Волф изрази своите притеснения от странното бързане да се прокара решението в Общинския съвет. В нейно изявление, публикувано на сайта на партия „Глас народен“, се казва:

 По нищо не личи да е налице някаква спешност за гласуването на това предложение. Объркващо е, че стойностите в предложението са ту в милиони лева, ту в милиона евро, ту в хиляди лева. Представената отчетна стойност на залата, върху която е построено цялото предложение, е от страна на партньора в “Проект Русе” АД. От Община Русе няма становище за тази стойност. А когато правиш сделка все пак търсиш независими оценители, нали? Изглежда, Община Русе е готова безусловно да приеме предложението на партньора по проекта, без всякакви дискусии. В допълнение, не ни е предоставен като приложение Договора за дългосрочно сътрудничество от 21.06.2013 г, т.е. сега ни се предлага да гласуваме промяната на договор, който не познаваме. Мисля, че това предложение следва да бъде обстойно разгледано на някоя от следващите есенни сесии, след като се предоставят липсващите материали.“
Мариета Волф, общински съветник от партия „Глас народен“

В крайна сметка, може да се предположи, че с така направеното предложение за споразумение частните инвеститори са защитили добре интересите си. Обратното би било нелогично. За съжаление, липсват доказателства и мотивирана обосновка, че Община Русе е направила същото от своя страна. В предложението, подписано за Кмета на Русе от заместника му Иван Григоров, се предлага общинските съветници да подкрепят изцяло предложеното от частните инвеститори споразумение. Мотивите са абсолютно същите, без изключение, като липсва задължителният анализ какви са плюсовете и минусите за Общината, ако споразумението бъде подкрепено.

Народът го е казал добре: „Не е луд този, който яде зелника…“ Всички негативи тук отиват на сметката на местната мутромилиционерска власт на партия ГЕРБ. Изглежда, кметската администрация не се е поколебала да заеме неприлична, наведена поза към частните инвеститори. Сега всичко е в ръцете на общинските съветници. Много голяма е вероятността предложението да мине с внушително мнозинство от около 45 гласа „За“, както показва практиката досега. Това е мнозинството на наречената от нас коалиция „Альоша“. Всеки друг изход от предстоящото във вторник гласуване би бил огромна изненада.


Препис-извлечение от действащия договор между Община Русе и частните инвеститори може да изтеглите оттук.

ФРОНТАЛНО“ публикува факсимилета от писмото на частния инвеститор и предложеното споразумение за промени в договора, както и предложението на кметската администрация към Общинския съвет:

arena1 arena2 arena3 arena4

sporazumenie1 sporazumenie2 sporazumenie3

grigorov1 grigorov2

Напишете коментар