Апокрифна история на България (1944-2008)

В рубриката „Библиотека“ започваме с едно четиво, което излиза далеч извън каноните на представите за книга или история, но пък

Прочетете повече