Нашата Стена – тъжната ни рекапитулация

На 9-ти ноември Германия чества събарянето на тяхната Стена, превърната в символ на комунистическото насилие и безчовечност, на 10-ти ноември

Прочетете повече