Стажантска програма по журналистика

Една отлична възможност за млади хора с интерес към сериозната журналистика


Придобиване на реален практически опит под ръководството на опитен журналист в:

  • писане на коментари по актуални теми;
  • писане на журналистически анализи;
  • провеждане на журналистическо разследване;
  • технически похвати и особености на работата в онлайн медия.

Изисквания към кандидат-стажантите:

  • да са родени след 31 декември 1986 г.;
  • да са български граждани;
  • да са жители на град Русе;
  • да имат минимална оценка по „Български език и литература“ – много добър 5.00 в дипломата си за завършено средно образование;
  • да представят собствен текст по актуална тема от голям обществен интерес, написан в свободна форма. Текстът да бъде до три страници /в MS Word или Оpen Office Writer/. Файлът да бъде изпратен до email: [email protected].

Оценяването на кандидатите ще бъде извършено само и единствено на база написания от кандидатите текст. Моля, не изпращайте копия от документи, съдържащи Вашите лични данни. Всички кандидати ще получат отговор до две седмици след изпращането на текста.

Приемът на кандидат-стажанти е целогодишен и няма краен срок.

Обучението ще се извършва в онлайн среда.

На завършилите успешно курса на обучение ще бъде издаден сертификат и ще бъде дадена възможност за получаване на препоръки при кандидатстване за работа.