Борба за кокала

Кметът на Русе Пламен Стоилов и неговата администрация трябва да бранят интересите на обръчите от фирми, близки до политическите партии в града.

Общинската администрация в Русе показа, че е загубила връзка с реалността. Кметът Пламен Стоилов изглеждаше като Тодор Живков на последния си пленум на ЦК на Партията, с невярващ поглед, че някой изобщо е в състояние да оспори „грижите за бизнеса“, които неговата власт „полага“ в последните години. Всичко това се случи на организираната от Община Русе кръгла маса по проблемите на бизнеса в региона. „ФРОНТАЛНО“ вече ви представи инициатора за този форум – т.нар. „бизнесмен“ Мартин Йорданов, афиширащ себе си като „собственик и управител“ на шивашка фирма, но нямащ нищо общо по документи нито с управлението, нито със собствеността й.

Хората, осигуряващи политическия чадър над интересите на бизнес-корпорацията ГЕРБ в Русе, изглежда са позабравили, че управлението на партията на Бойко Борисов доведе до смазването на дребния и среден бизнес. Тези, които се появиха на форума, организиран от Общината, бяха предимно представители на по-едрия бизнес в града. Но и те изразиха недоволство от отровения бизнес климат.

Още докато с комсомолски плам заместникът на кмета Стоилов Страхил Крапчански декламираше приоритетите на общинската власт и „бизнес стратегиите“ на Русе, залата вече шумеше. Стигна се до остри реплики, викове и крясъци. Като че ли един миг делеше спорещите от физическия контакт и ръкопашната схватка.

Но откъде тази злоба, явно дошла в резултат на дълго таена неприязън? Строителният предприемач Севдалин Петров добре формулира най-важния въпрос. А именно, как се подготвят и провеждат обществените поръчки и защо само определени фирми, самостоятелно или обединени в консорциум, печелят поръчките, като в отделни случаи са единствени участници в процедурите.

Обръчът от фирми на партията ГЕРБ в Русе продължава да точи публичните средства на града и към днешна дата. Най-известната фирма в бизнес империята на партията на Бойко Борисов в Русе „Крис Груп“ ЕООД в момента се разследва от ДАНС. „ФРОНТАЛНО“ вече предположи, че проверката и обиските в офиса на фирмата са инспирирани от Брюксел. Освен с договори от обществените поръчки на Общината в Русе, тази фирма, работи и по проекти на правителството и по такива, провеждани по оперативните програми на Европейския съюз. Става дума за десетки милиони левове. Схемата в общи линии се свежда до следното: „правилната“ фирма печели обществените поръчки на общинско или държавно ниво, както и по проекти, финансирани от ЕС. Реалната работа по проектите се извършва от фирми-подизпълнители, а „правилната“ фирма просто прибира определена сума пари от стойността на проекта. Тази сума обикновено варира в рамките на 15-20%.

Цялата тази „бизнес стратегия“ на Община Русе вече доведе до отказа на „неправилните“ фирми да си правят труда да участват в процедури по обществени поръчки, чийто изход изглежда предварително ясен. Налице са отделни процедури, в които единственият участник е „правилната“ фирма. В други случаи пък Общината предпочита офертата на „правилната“ фирма, дори и когато предложената от нея цена не е най-ниската. Останалите играчи на пазара единствено се надяват, след като спечели поръчката, „правилната“ фирма да им възложи работа по проекта.

От тази изходна точка, вече трябва да е ясно, защо пренебрегнатите от властта на партия ГЕРБ в Русе бизнесмени отправиха остри обвинения към кмета Стоилов и неговите колеги. Проблемът, естествено, е в борбата за кокала. Ако всички участници от „бизнес елита“ в града получат своя пай, едва ли ще припламват искри в бъдеще. Впрочем, в Русе вече има опит за постигането на тази цел. Пример за това е консорциумът Паркстрой, в който влизат фирми, близки, както до ГЕРБ, така и до БСП. Общинското ръководство явно ще трябва да поработи още в името на удовлетворяването на нуждите от свежи публични средства на „нашите“, „вашите“ и „техните“ фирми.

В цялото това боричкане за кокала има само един проблем, който остава невидим за „политиците“ и „бизнесмените“. В своята самодоволност и наглост, те забравят, че има и обществен интерес. Че става дума за пари на данъкоплатеца, т.е. за средства, които гражданите отделят от джоба си. Общинската администрация удобно пропуска факта, че е призвана да бъде слуга на гражданите на Русе, а не да обслужва обръчи и кръгове от фирми, създадени, като че ли единствено, за да ръфат и глозгат кокала с публичните средства.

Напишете коментар