Мариян Димитров: „Като обществен посредник ще отстоявам безкомпромисно правата и интересите на гражданите“

„Борбата срещу корупцията и злоупотребите с публични средства на общинско ниво ще бъде мой приоритет. Общественият посредник е длъжен да бъде част от битката на Русе за чист въздух и подобрена жизнена среда“, казва пред „ФРОНТАЛНО“ фаворитът за нов местен омбудсман

Мариян Димитров събра най-много гласове в класирането за нов обществен посредник на територията на община Русе.

Известният русенски общественик Мариян Димитров бе класиран на първо място от комисията по избор на обществен посредник на територията на община Русе. За него гласуваха всички присъстващи седем общински съветници – представители на БСП, ГЕРБ, ВМРО, ДПС и ДБ. Неговият конкурент за поста Милена Цонева-Георгиева остана на второ място с един глас по-малко. На предстоящата сесия на 15 юли Общинският съвет ще трябва да потвърди избора с квалифицирано мнозинство от минимум 34 гласа.

„Ако някой е в състояние да изпълни със съдържание поста на т.нар. русенски омбудсман отбеляза в коментар един наш читателто това е Мариян Димитров“. Не само заради отличната концепция /публикуваме я по-долу/ и заради декларираните намерения, не само заради събраната безпрецедентна подкрепа от всички политически сили. А защото Димитров успя да докаже на дела през годините назад, че именно той е човекът за тази длъжност. Точно реалният практически опит в защитата на интереса на гражданите му дава преимуществото пред конкуренцията за поста на обществения посредник.

Както сам казва в интервюто си за „ФРОНТАЛНО“, той тази работа, в известен смисъл, я е вършил и досега. Мариян Димитров беше „трън в петата“ на администрацията на предишния кмет Пламен Стоилов (ГЕРБ), същият е и при сегашния – Пенчо Милков (БСП). Ярък опозиционер на досегашните управления на Община Русе, безкомпромисен защитник на обществения интерес, непримирим противник на корупцията и на злоупотребите с публични средства от страна на кметските администрации – такъв беше в последните години, такъв е и днес.

Мариян Димитров, роден през 1959 г., е възпитаник на Математическата гимназия в Русе и има три висши образования – юрист, икономист и електроинженер.

Той е човекът, който е подавал неколкократно сигнали до Прокуратурата на база на журналистически разследвания на „ФРОНТАЛНО“. Разговаряме с него седмица преди общинските съветници да решат окончателно дали Русе ще има своя нов „местен омбудсман“ и дали той ще се казва Мариян Димитров.

– Господин Димитров, надделяхте с един глас повече от своя конкурент Милена Цонева – Георгиева в класирането на кандидатите, осъществено от Комисията по избор на обществен посредник на територията на община Русе. Чувствате ли се фаворит за поста?

– Не се чувствам фаворит. Милена Цонева-Георгиева също е много добре подготвена и е с впечатляваща биография. По-скоро се чувствам притеснен, че отново никой няма да събере 34 гласа от гласуващите общински съветници – изискваното от закона квалифицирано мнозинство. И така, за четвърти пореден път, 8 години след изготвянето през 2013 г. на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе, уж, европейският ни град пак ще остане без обществен посредник.

– Какво ви мотивира да се включите в конкурса за обществен посредник в Русе?

– Мотивира ме фактът, че от 2014 г. до 2020 г., като гражданин съм направил над 100 питания и изказвания в Общински съвет – Русе, средно повече от едно на всяко заседание. Голяма част от тези питания бяха по сигнали на гражданите. Така русенци ме превърнаха в безплатен обществен посредник. През 2014 г. правото на питане и изказване не беше безспорно. Получих многократни откази от общинските съветници да правя питания и изказвания. Заведох и спечелих 8 дела в Административен съд – Русе и 4 дела във Върховен административен съд, с което създадох трайна съдебна практика по подобен казус. Не е случайно, че след това не съм получавал отказ да направя питане или изказване.

– Можете ли да ни ориентирате в правомощията и в сферата на действие на обществения посредник в Русе. По какви въпроси и по отношение на кои точно институции могат да се обръщат гражданите към този т.нар. „местен омбудсман“?

– Правомощията и сферата на действие на обществения посредник са описани изчерпателно в чл. 2, ал. 1 от Правилника – да съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.

– Какви, според вас, ще бъдат основните предизвикателства в работата на новия обществен посредник в общината?

– В началото основното предизвикателство ще бъде да разберат жителите на община Русе, че имат обществен посредник и че той може да помогне във взаимоотношенията им с администрацията. Да му повярват и да чувстват необходимост да споделят проблемите си с него. Да се издигне авторитетът на тази новосъздадена институция.

– Според правилника, общественият посредник трябва да избере свой заместник, който да го подпомага в дейността му. В случай, че бъдете избран, кой ще бъде вашият заместник и защо точно той или тя?

– През първата година от мандата на обществения посредник няма да има нужда от назначаване на сътрудник, тъй като обемът на работата няма да бъде толкова голям. Тази норма е диспозитивна /тоест, няма задължителен характер – б.р./

– Името ви се свързва като политически кандидат на редица леви, и дори крайно леви партии и коалиции в последните поне 20 години. За предстоящите избори на 11 юли сте водач на листата на „Левия съюз“ на Жан Виденов. Бил сте член на БКП в миналото, а после и на БСП. Какво ще отговорите на тези, които неминуемо ще ви обвинят в политическа пристрастност, считайки я за несъвместима с поста на обществения посредник?

– Общественият посредник извършва вид обществена услуга. Когато си купувате стока или услуга, доставчикът на услугата нито ви пита, нито ви информира той от коя партия е или каква идеология изповядва. Винаги съм се подчинявал първо на Конституцията на Република България и на действащото в страната законодателство. Тази моя изключителна независимост много често ме е въвличала в конфликти с партийните ръководства.

– Участвали ли сте в миналото и участвате ли към момента в неправителствени организации и в „тайни общества“, например масонски ложи?

– Не съм участвал, не участвам и не желая да участвам в „тайни общества“, масонски ложи и други подобни организации. Бях член на закритата вече фондация „Бузлуджа“. В момента членувам в гражданските организации „Днес“ и „Бъдеще за Русе“.

– С какво си вади хляба Мариян Димитров днес и дали възнаграждението на обществения защитник ще бъде достатъчен стимул да се откажете от сегашната си работа?

– Дистрибутор съм на електрическа енергия на свободния пазар – на граждански договор. Възнаграждението на обществения посредник е сравнително прилично – 110 % от средната брутна месечна заплата в общинската администрация.

– Познат сте на мнозина русенци като „вечния протестиращ“ – участник в почти всички протести по най-различни поводи и каузи. Ще продължите ли пак да сте по площадите с хората, ако бъдете избран за местен омбудсман?

– Ще продължа да протестирам, защото общественият посредник има право и на гражданска позиция. Разбира се, преди това ще упражня всичките си правомощия, ако имам такива по конкретната тема.

– Болката на Русе продължава да бъде мръсният въздух и екологичните проблеми като цяло. Може ли местният обществен посредник да бъде част от тази битка и как точно?

– Общественият посредник е длъжен да бъде част от битката за чист въздух и подобрена жизнена среда. Ще притискам кмета и администрацията му да използват в тази битка пълния обем законови правомощия, които имат.

– В разрешаването на какви други наболели местни проблеми общественият посредник може да играе съществена роля?

– В подобряването и поддръжката на инфраструктурата и паметниците на културата. В образователни кампании сред подрастващите за защита на правата им и за премахване на вандализма.

– Нека да поговорим за корупцията и за злоупотребите с обществени средства на общинско ниво. Как точно общественият посредник може да им се противопостави?

– Борбата с корупцията е мой приоритет. Корупцията убива всичко в България и държи в бедност 60 % от българите. Досега като гражданин заради злоупотреба с обществени средства на общинско ниво съм подал 5 сигнала. Като съдебен заседател в Окръжен съд – Русе съм изразил особено мнение по една присъда от подобен характер. След протест и на прокуратурата делото стигна до европейските съдилища. Като обществен посредник ще работя активно в същата насока. Надявам се от тази позиция да събирам по-лесно необходимата информация. Ще разчитам и на помощта на гражданите.

– Да предположим, че бъдете избран за поста. Какво е първото нещо, което ще направите при встъпването си в длъжност?

– Първото нещо, което ще направя при встъпването ми в длъжност, ще бъде да дам пресконференция за медиите, за да ги спечеля за благородната кауза на обществения посредник.

Едно интервю на Радко ДИМИТРОВ

Мариян Димитров спечели срещу Милена Цонева-Георгиева със 7 на 6 гласа „за“ в класирането между двамата допуснати кандидати за нов местен омбудсман.

  К  О  Н  Ц  Е  П  Ц  И  Я

на МАРИЯН ДИМИТРОВ за дейността

на ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Общественият посредник е институция призвана чрез извънсъдебни способи и средства да бди за спазване правата на човека, допълваща или съпътстваща скъпите и по-бавни съдебна, административна и други форми на защита. Така се въвежда допълнителна гаранция за ненакърнимостта на правата и свободите на гражданите.

Основната му функция и предназначение е да наблюдава административната дейност в общината и да бъде възпиращ фактор срещу злоупотребите с власт, срещу корупцията и произвола, засягащи правата и свободите на човека. Да способства за възстановяване на накърнените от местните органи на управление и техните администрации и служители права на гражданите. Да създава атмосфера на зачитане на тези права и свободи и автономност на обществото. Това е полезно и необходимо, както за гражданите, така и за органите на местното самоуправление и техните администрации.

Като общественик, работил по много значими за хората каузи, считам, че притежавам необходимите професионални, морални и нравствени качества за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Русе“.

Най-важното и необходимото за обществения посредник са уважението и вярата на хората в него. Считам, че съм човек с активна гражданска позиция, със собствено влияние, добре познаващ функционирането на местната власт, на държавните и съдебните органи, който има публична разпознаваемост и известност в община Русе. Убеден съм, че хората ме познават като диалогичен и балансиран човек, който може да комуникира, както с лица от сферата на науката, образованието, икономиката, администрацията, така и с всеки отделен гражданин, при абсолютна равнопоставеност.

В своята дейност като обществен посредник ще се ръководя от принципите на законност, независимост, обективност, безпристрастност, справедливост, прозрачност, публичност, предвидимост, хуманност и толерантност. Ще осигуря равни възможности на гражданите да защитят правата, свободите и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, национална и етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия и религиозни вярвания. Ще проявявам обективност към разглежданите случаи като изслушвам страните и им предоставям възможност за постигане на удовлетворяващи и двете страни решения.

Както винаги досега, категорично в дейността си ще съм независим и ще се подчинявам само на Конституцията на Република България и на действащото в страната законодателство, като спазвам духа и смисъла на закона, ръководейки се от личната си съвест и морал.

Ако бъда избран за обществен посредник на територията на община Русе ще работя, за да направя институцията познаваема, така че всеки гражданин да знае какви са нейните функции и задачи, и да инициирам и поддържам активен диалог между обществения посредник, жителите на община Русе и неправителствените организации. Основно ще разчитам на силата си да убеждавам и на авторитета на институцията, с безкомпромисното отстояване на правата и свободите на гражданите. Безспорно в цялата си дейност ще разчитам на структурите на гражданското общество и ще търся тяхната подкрепа.

Ще положа усилия и ще направя необходимото да бъда стабилизиращ фактор в общината, като предоставя на всеки един от нейните жители леснодостъпно средство за безпристрастен контрол върху действията на органите за местно самоуправление и местната администрация от гледна точка на тяхната законосъобразност и справедливост, като по този начин ще спомогна и за укрепването на доверието на гражданите към общинските органи. С дейността си смятам да допринеса за поддържането на общественото доверие в органите на местната власт.

Смятам, че в качеството си на обществен посредник на територията на община Русе със становищата си, предложенията и препоръките си ще бъда полезен и на общинските органи при изпълнение на тяхната дейност, включително като предлагам необходимите промени в местното законодателство, практиките и методите, използвани от тях, като основната ми цел ще бъде да се отстранят причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите, за подобряване качеството и достъпността на административните услуги, предоставени от Общината.

Дейността ми ще бъде насочена и към повишаване правната култура на жителите на общината. Ефективността на тази дейност зависи от степента, с която информацията за нейните решения и резултати достига до общинските органи и гражданите, като за целта ще изготвям текущи и годишени доклади. Ще организирам кампании, в които основна цел ще бъде да се повиши гражданската чувствителност, отговорност и участие в местната политика.

Посещението на място и директния контакт с длъжностните лица, разглеждащи конкретните случаи, ще е предпочитания от мен подход в работата ми при проверка и осъществяване на посредничество за разрешаване на поставените проблеми. Ще разкрия ежемесечни изнесени приемни в кметствата и кварталите. Работното ми време ще бъде съобразено със свободното време за посещения на гражданите.

Ще поддържам активни и колегиални отношения с националния и европейския омбудсман, както и с обществените посредници от страната.

Като застъпник на гражданските права възнамерявам да намеря път към различните групи от обществото, особено към най-уязвимите, и те да ме припознаят като посредник, на когото могат да се доверят да бъде гарант за почтеност в отношенията им с органите на местното самоуправление и местната администрация.

Община Русе в досегашната си дейност има редица достижения и добри практики в осъществяване на ефикасно управление. В редица области обаче все още има какво да се желае и чрез координиране действията на Общинския съвет, Кмета и общинската администрация, усилията ни трябва да бъдат насочени към:

  • Постигане на реално, активно и съзнателно гражданско участие в работата на Общинския съвет, Кмета и общинската администрация;
  • Повишаване на административния капацитет и въвеждане на антикорупционни мерки;
  • Целесъобразно изразходване на общинския бюджет;
  • Създаване на по-рационална система за обработка на жалбите и сигналите на гражданите.

В тази концепция съм изложил основните си приоритети, на които ще бъде базирана дейността ми, която ще се подчинява единствено на духа и смисъла на закона и интересите на гражданите и общината.

Целта е утвърждаване и зачитане на правото на добро управление като обществена форма и на ясни правила за поведение в административната практика на общинските органи и техните администрации.

Конкретният дневен ред на обществения посредник на територията на община Русе ще го формират самите граждани със своите жалби и сигнали!

21.06.2021 г.

гр. Русе

Напишете коментар