СБХ писа оценка „Слаб (2)“ на Община Русе за „опазването“ на културното наследство

Снимка: „Арена Медиа“

В безпрецедентно отворено писмо председателят на Съюза на българските художници /СБХ/ Любен Генов се обърна към кмета и областния управител на Русе, към министъра на културата, към специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства, и не на последно място, към обществеността на Русе.

Поводът е скандалното сваляне на патината на две от статуите във фонтана на пл.“Батенберг“, за което „ФРОНТАЛНО“ вече писа. Скулптурната композиция е дело на големия творец Любомир Далчев и по думите в отвореното писмо на СБХ, е един от шедьоврите на българското пластично изкуство.

СБХ потвърждава твърдението на „ФРОНТАЛНО“, че преди и по време варварската интервенция върху двете статуи не е взето мнението на експертите скулптори и реставратори и т.нар. „архитект“ Павел Дочев, получил 48 000 лв. за проекта за обновяване на централната градска част, е действал на своя глава, изживявайки се като специалист по всичко.

СБХ квалифицира дейностите на площад „Батенберг“ в Русе като „обновяване“ и „реставраторски“ мерки, поставяйки в кавички твърденията на Община Русе, изразени в позиция на кметската администрация, като мерки за опазване на културното наследство на града. Ето и пълния текст на отвореното писмо на СБХ:

Отворено писмо по повод случая със скулптурите на Любомир Далчев в Русе

До Кмета на община Русе,

До Областния управител на град Русе,

До Министъра на културата на Р. България,

До СEСИИ към МК

До обществеността на град Русе

Уважаеми господа,

Възникналият преди няколко дни прецедент с четирифигурната композиция на големия български скулптор Любомир Далчев предизвиква тревогата на цялата колегия от художници в България.

Заявяваме твърдото си убеждение, че в случая става дума за недопустимо пренебрежение към традициите, законодателството и културната памет. Свалена е патината на две от фигурите, които са монтирани в шадравана на площад „Батенберг” в град Русе през 60-те години на ХХ век. Тези скулптури са едни от шедьоврите на българското пластично изкуство. Обръщаме внимание, че при тяхното изпълнение е взел участие и русенският скулптор Георги Радулов. За изстъргването на благородната патина не е взето мнението не само на колегията скулптори, но и на реставраторите, които в град Русе са известни със своите дейности и опит. С други думи пренебрегнати са основни принципи и обществени отговорности.

Според архитекта, който е ръководил този странен акт на „обновяване” на скулптурите, „почистващите средства са на европейско ниво”. Всички се питаме дали тези средства не се състоят в непроверени химикали и в небезизвестната ромска дейност.

Уважаеми господа, настояваме да бъдат взети всички необходими мерки за опазване на този ценен паметник, за информиране на културната ни общественост за „реставраторските” мерки и за съставяне на комисия от специалисти, която да поеме отговорност за паметника. Напомняме за съществуващия в Министерство на културата Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства. Надяваме се това да е прецедент и да ни насочи в бъдеще към истински професионализъм и отговорност към паметниците на културата у нас, включително и тези на територията на град Русе, чийто център представлява един огромен уникален паметник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ:

/ЛЮБЕН ГЕНОВ/

Ден по-рано администрацията на кмета на Русе Пламен Стоилов се опита дебелашки да замаже скандала с позиция, в която са копирани текстове от интернет на тема „Патина“. В разпространеното от общината съобщение се казва дословно:

Относно появилите се в общественото пространство коментари за начина на почистване на две от бронзовите момичета на скулптора Любомир Далчев, Община Русе заявява, че стартиралото и все още неприключило почистване на бронзовите момичета е етап от изпълнението на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“. След проведено обществено обсъждане, проектът е съгласуван на всички свои фази с Националния институт за недвижимо културно наследство.

В процеса на изпълнение на проекта е заложено почистването на скулптурните фигури и фонтана на пл. „Батенберг“ от натрупания през годините плътен слой замърсявания с петролни и други сажди, мазнини, прах и спрей. След приключването на почистването, следва процес на патиниране, за което в практиката се прилагат различни технологии.

Старата и традиционна технология за черна патина предполага първоначално нагряване на почистената отливка и третирането й със сулфид при висока температура. За синьо-зелен ефект се използва син камък. Двата метода са съчетаеми: Ако се търси синьо-зелен ефект върху тъмен фон, се третира първо със сулфид и после със син камък. Ако се търси частична прозивност на естествения цвят на бронза през синьо-зелената патина, се нанася само син камък без сулфид.

Възможно е прилагането и на съвременни методи за патиниране, при които се спестява несигурността от нагряването и смесването на химикали „на око“.

И в двата метода е важно металът да е чист. И двата метода отнемат време за осъществяване на пълната реакция и често се налага нанасянето на няколко слоя. Резултати могат да се видят най-рано след 2 часа (а постигането на плътен тон може да отнеме седмица или повече). В този период металите не бива да се мокрят или мият, поради което настоящият сезон е неподходящ за патиниране на скулптури на открито.

Изборът на конкретната технология на патиниране ще бъде консултиран с творческата гилдия, след приключване на дейностите по почистване на фигурите.

От „лекцията“ на Община Русе за патината и пластичното изкуство лъха дебелоочие и отказ да се признае допусната грешка. И дума не става за поднасяне на извинение към обществеността на града или поне към културната гилдия, която първа протестира остро срещу варварския акт срещу изкуството на Любомир Далчев. Напротив, от текста личи непростима арогантност и куха увереност, присъща само на лаици в изкуството, че действията, предприети по проекта на Община Русе, са почти единствените правилни. Нищо, че не е искано мнение на специалисти предварително, което е задължително, когато се предприемат подобни действия, спрямо произведения на изкуството, като монументалния ансамбъл във фонтана на пл. „Батенберг“.

В смехотворната „позиция“ на кметската администрация не е споменато нито едно име на скулптор или на експерт по реставрация на произведения на изкуството, като източник на посочените твърдения, което навежда на мисълта, че ПР отделът на общината просто е компилирал текстове от интернет по темата, колкото да придаде достоверност на съобщението на средствата за масова информация.

Скандалът с варварския акт срещу статуите на Любомир Далчев получи широк обществен отзвук през уикенда. Острата статия на „ФРОНТАЛНО“, прочетена досега над 5 000 пъти, беше цитирана и от други медии.

„ФРОНТАЛНО“ реагира остро срещу „реставрирането“ на статуите на Любомир Далчев, проведено от архитекта лаик в изкуството Павел Дочев.

Все още няма официална реакция от Министерството на културата, начело, на което стои небезизвестният скулптор Вежди Рашидов. Администрацията на Община Русе се видя принудена сред сериозния обществен натиск да покани и да дискутира темата с местни експерти от средите на художниците, като сега следва да се набележи добре обмислен план, с участието на местни скулптори и реставратори, как да се поправи допуснатата грешка.

В същото време, отказът на местната власт да признае своя провал в опазването на културното наследство на Русе, едва ли ще доведе до разследване и до установяване на конкретните виновници за варварския акт на пл. „Батенберг“. Наказания, разваляне на договора по обществената поръчка, принуждаване на некадърния „архитект“ Павел Дочев да върне парите, които е получил от гражданите на Русе и на ЕС, за да „обнови“ централната част на града – всичко това едва ли ще се случи при управлението на хора, които страдат мания за непогрешимост и се изживяват като тесни специалисти по всяка тема. По стара традиция последиците от скандала ще бъдат заметени под килима, че нали избори идват скоро и подобни гафове не се отразяват добре на имиджа на ВКР-то кандидат за кмет и на мутро-милиционерската власт на ГЕРБ в Русе.

Напишете коментар