Случаят „Монтюпе“ стигна и до Брюксел

Предстои тежка съдебна битка между завода и РИОСВ, смятат източници от екоинспекцията

ФРОНТАЛНО“ получи официален отговор от Европейската комисия на писмото от 16 септември, с което информирахме еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и генералния директор по околна среда Даниел Креспо за ситуацията с промишленото замърсяване на въздуха в Русе.

На пръв поглед отговорът на Европейската комисия изглежда твърде общ и засяга доста неща извън конкретната тема. В същото време, обаче, става ясно, че в Брюксел са добре информирани за екологичните проблеми на Русе от няколко подобни писма, получени при тях в последните седмици. Макар и да не е посочено в текста, можем да предположим, че е имало усилена кореспонденция по оста Брюксел-София-Русе. За това съдим от факта, че твърде необичайно Европейската комисия посочва линк към сайта на РИОСВ-Русе, който отвежда към секцията с последните новини на български език.

Как и доколко от Брюксел е оказан натиск върху българските органи за решаване на проблемите, можем само да гадаем. Но след големия граждански протест от 17 септември и след изпратените няколко сигнала до Европейската комисия, изглежда, Регионалната екоинспекция най-сетне се размърда след три години „сладка дрямка“. Бяха извършени масови проверки в 17 фирми, бяха наложени санкции на няколко нарушители, една от производствените линии на френския завод „Монтюпе“ бе затворена до отстраняване на нередностите. Нещо почна да се случва.

Дотук, обаче, с добрите новини. Източници на „ФРОНТАЛНО“ от РИОСВ-Русе, пожелали анонимност, твърдят, че затварянето на производствената линия, известна като „Карусел 1“, в завода „Монтюпе“ е извършено под силен натиск „отгоре“ и е на ръба на законността. Причината е в прословутата липса на акредитирана мобилна лаборатория, за която вече писахме. Оказва се, че такава изобщо няма в България към днешна дата. Съответно, данните от измерванията на въздуха от наличната мобилна станция няма да минат в съда, както и т.нар. „органолептични“ измервания, при които служители на екоинспекцията използват обонянието си. А „Монтюпе“ ще обжалва наложената мярка от страна на РИОСВ пред съда. Постигнатият ефект със затварянето на „Карусел 1“ ще е „докъм предстоящите местни избори“, смятат нашите източници. При предстоящото дело съдът се очаква да отсъди в полза на завода, поради липса на неоспорими доказателства, които РИОСВ не е състояние да представи.

И тук, пак се връщаме на писмото от Еврокомисията. България все още е на опашката е Европа – единствената страна-членка, срещу която има наложена процедура за високите нива на серен диоксид във въздуха. Друга голяма тема е тази фините прахови частици, по която България е дадена на Европейския съд. Липсва и прословутата акредитирана мобилна станция, с чиито резултати нарушителите ще могат да бъдат изправяни в съда и успешно осъждани. Въобще, Брюксел и София имат да решават редица проблеми преди българските граждани да започнат да дишат свободно като повечето европейци.

Превод на отговора на Европейската комисия до „ФРОНТАЛНО“

/оригиналният текст на английски език е поместен по-долу/

Според наличната информация в Европейската комисия, българските компетентни органи са взели отношение и продължават да работят по ситуацията, за която ни информирате, като провеждат инспекции и измервания на въздуха на място. Освен това, по отношение на инсталацията за производство на алуминиеви автомобилни части чрез леене, за която се твърди, че е източник на значителна част от замърсяването на въздуха, съответните органи ще наложат извеждането й от експлоатация до привеждането на тази инсталация в съответствие с екологичното разрешително. Компетентните български власти по този начин целят да се гарантира изпълнението на Директива 2010/75/за индустриалните емисии, съгласно която инсталации от този тип трябва да се експлоатират, според даденото им разрешително, с минимизиране на замърсяването на въздуха, водите и почвите, чрез прилагането на „най-добрите налични техники“ и с определянето на допустими норми на отделяните вредни емисии.

По отношение на по-главния проблем за замърсяването на въздуха в България като цяло, има постигнато съгласие за нивата на нормите за атмосферния въздух, които бяха заложени в европейското законодателство за защита на здравето на човека и това е с висок приоритет за Европейската комисия. Директива 2008/50/за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух в Европа определя няколко пределни концентрации за стойностите на различните вредни вещества. От компетенцията на страните-членки е изграждането на мрежа от мониторингови станции за проверка на качеството на въздуха по отношение на тези вредни вещества, посочени в критериите на директивата. Качеството на атмосферния въздух се оценява навсякъде, с изключение на местата до които обществеността няма достъп, извън населените места, в заводски помещения и промишлени инсталации, по пътищата. Станциите за мониторинг трябва да бъдат поставени на места, където има най-висока концентрация на вредни вещества, както и в жилищните зони.

Националните административни и/или съдебни органи, които отговарят за изпълнението на директивата, носят главна отговорност за спазването й, а също и разполагат с подходящите средства за справяне с проблемите, ако се установи, че опасенията за тях са основателни. Европейската комисия е ангажирана, заедно с държавите-членки, да намери подходящите решения за тези проблеми с качеството на въздуха чрез обмяна на най-добри практики, периодични работни срещи и напътстващи документи. В допълнение към това, с цел да гарантира, че всички страни-членки предприемат необходимите мерки да покрият допустимите стойности за атмосферния въздух, Комисията е открила 16 наказателни процедури за фините прахови частици. В този контекст, Комисията е завела дело срещу България в Европейския съд заради постоянно високите норми на фини прахови частици, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Освен това, България е единствената страна-членка, за която е приложена процедура за все още прекомерните нива на серен диоксид.

В заключение, Вашето писмо се отнася до конкретна ситуация, която се разглежда от компетентните органи в България, и това трябва да ви позволи да получите по-бързо решение на проблемите, които ви притесняват. Наистина, националните административни и/или съдебни органи – бидейки по-близо до ситуацията и имайки основната отговорност за гарантиране на спазването на нормите – разполагат със средствата, необходими за проверка и за предоставяне на решение, ако Вашите притеснения бъдат счетени за основателни.

И накрая, бихме искали да Ви информираме, че ние получихме няколко писма по същата тема, и затова запазваме правото си да я разгледаме пак, когато са налични нови доказателства, които биха могли да се представят на Комисията при необходимост.

С уважение,

Томас Верейе

Началник на отдел

Дирекция „Качество на живота, водите и въздуха“

Главна дирекция „Околна среда“

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

answer1

answer2

One thought on “Случаят „Монтюпе“ стигна и до Брюксел

  • 2 октомври 2015 в 08:16
    Permalink

    Завода за сух Яйчен прах който се намира между селта Д.Абланово и Просена и всекидневно ,трови със неприятнита и остра миризма над 1000 жители на посочените села .Защо тоя завод „Дион“ поне така беше известен преди да го изгонят от кв.Чародеика
    не му е направена проверка и не са вземсти мерки .Подсвани са многократно жалби но не формслния отговор е ,че имат много силни позиции в София и нищо не може да се направи. Питам това ли е начина да се справяме с Екологията

    Отговор

Напишете коментар