Общината е виновна, че Русе се размина с евросредствата за чист въздух

От МОСВ заявиха пред „ФРОНТАЛНО“, че Община Русе просто не е кандидатствала за отпускане на средства по програма „Околна среда“, посочиха и сериозни пропуски в общинската програма за качество на атмосферния въздух

На 6 декември Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ обяви общините, които ще получат безвъзмездно финансиране на стойност общо 111 442 101,58 лв. за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Парите са по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Одобрените за участие в програмата общини са: Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Фактът, че Русе не бе в този списък, въпреки големите екологични проблеми в последните години, породи основателно негодувание сред жителите на града.

Общественото недоволство, в случая насочено към МОСВ, бе добре оркестрирано от тенденциозни публикации в местните общински медии. Русенски политици също се изказаха в тази насока. Депутатът от ГЕРБ Пламен Нунев заяви в интервю по радио „Дарик Русе“, че Общината ще подаде жалба в Административния съд срещу управляващия орган на оперативната програма.

„На работна среща с кмета на Русе Пламен Стоилов уточнихме мерки, които ще се предприемат. До края на деня ще се входира жалба в съда срещу решението на управляващия орган. Русе има проблеми с атмосферния въздух и заради промишлеността, а и заради географското положение и атмосферните условия. Общината направи възражение, което беше отхвърлено, затова следващата стъпка е жалба в съда.“
Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ, избран от Русе

От БСП също използваха темата за политически изказвания. Народният представител от левицата Пенчо Милков говори пред телевизия „Кис 13“:

„Странно е, че Русе не получава европейски средства за борба с мръсния въздух. Няма обяснение защо над 111 милиона лева се разпределят между седем общини, сред които не фигурира Русе, въпреки че е в челните места сред градовете в България по лошо качество на въздуха. БСП възразява срещу разпределението на средствата по критерии, които изключват 17 града от финансиране по програмата.“
Пенчо Милков, народен представител от БСП, избран от Русе

Чия е обаче вината Русе да не бъде включен в програмата и да се размине с милиони левове за подобряване на качеството на атмосферния въздух? „ФРОНТАЛНО“ извърши проверка по случая. Обърнахме се с въпроси към самото Министерство на околната среда и водите.

Зададохме простичкия, но много съществен въпрос: кандидатствала ли е Община Русе по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС“? Отговорът на МОСВ бе също толкова прост:

Община Русе НЕ Е КАНДИДАТСТВАЛА по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС.

Питахме нарочно първо това, защото, за да получиш, нали трябва да поискаш. Оказа се, че Община Русе не е направила никакви постъпки пред МОСВ с цел да получи безвъзмездно финансиране за подобряване на качеството на въздуха в града.

По-нататък в отговора си до „ФРОНТАЛНО“ от МОСВ разясниха критериите, по които са избрани седемте общини. От Министерството са извършили оценка на всички 25 общини с нарушено качество на въздуха по шест критерия (3 за допустимост и 3 за качество):

Критерии за допустимост: Налична е актуална (действаща, одобрена от Общински съвет) общинска програма за качество на въздуха; в нея битовото отопление е идентифицирано като основен източник на замърсяване на въздуха и в нея са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища).

Критерии за качество: Общият брой превишения на нормите на „средногодишни“ и „средноденонощни“ нива на прахови частици (за периода 2011 – 2017 г.) надвишава средния, изчислен за всички 25 общини с нарушено качество на въздуха; Делът на засегнатото население в съответната община надвишава средния за всички 25 общини; В общинската програма за качество на въздуха са заложени регулаторни мерки.

Допустимите кандидати по процедурата са общините, които отговарят едновременно и на трите критерия за допустимост, и на трите критерия за качество. Къде е Русе по отношение на тези изисквания?

Оказва се, че от МОСВ не са идентифицирали мерки в Общинската програма за качество на атмосферния въздух на Община Русе, насочени конкретно към подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво, както и регулаторни мерки.

Още в края на юни т.г. бе обявено, че общините в България могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на мерки за подобряване на атмосферния въздух. Излиза, че за тези 3-4 месеца администрацията на кмета Пламен Стоилов не е намерила време да предложи на Общинския съвет да приеме изменения и осъвременяване на Общинската програма за качество на атмосферния въздух, с цел Русе да се класира сред бенефициентите на евросредства.

Целият този случай е просто поредното потвърждение на факта, че от началото на управлението си в Русе през 2011 г. вече седем години кметът Пламен Стоилов и партия ГЕРБ не са предприели нито една конкретна стъпка за справяне с мръсния въздух.

А предвид изложените обстоятелства по-горе, изказванията на Нунев и Стоилов, че ще се обжалват решението на управляващия орган в съда, изглеждат, меко казано, несъстоятелни. На обжалване, и то от страна на гражданите, могат да бъдат подложени единствено Нуневата и Стоиловата некомпетентност, безотговорност и бездействие по отношение на екологичните проблеми на Русе.


ВЪПРОСИТЕ НА „ФРОНТАЛНО“ ДО МОСВ:

… И ОТГОВОРИТЕ НА МОСВ:

One thought on “Общината е виновна, че Русе се размина с евросредствата за чист въздух

  • 10 януари 2019 в 02:55
    Permalink

    Браво на кметът Стоилов!

    Отговор

Напишете коментар